Navigation:  Zakázky > Pokladna > Elektronická evidence tržeb > Praktické použití >

Opakované odeslání dokladů do EET

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pokud z nějakého důvodu (technická nedostupnost serveru finanční správy) systém neobdrží kód FIK, pokladní doklad (nebo prodejka) se vytisknou s "náhradním kódem" PKP.

Současně je vygenerována "proaktivita", která obsahuje zprávu o neúspěšné komunikaci se serverem finanční správy a také datum a čas, do kdy je nutné finanční správě údaje o evidované tržbě odeslat.

 

Na kartě Přehled pokladních transakcí jsou k dispozici prvky pro filtraci, případně opakované odeslání pokladních dokladů s EET.

 

Přehled pokladních transakcí - prvky pro práci s EET doklady.

Přehled pokladních transakcí - prvky pro práci s EET doklady.

 

CheckEET        - zapnutý příznak vybere všechny doklady pokladen podléhající režimu EET

CheckEET-OK- zapnutý příznak vybere všechny doklady, u kterých došlo k úspěšné registraci EET

 - vypnutý příznak vybere doklady, u kterých se registrace nezdařila a je potřeba je odeslat znovu.

ButonOdeslatEET- výkonné tlačítko, které provede opakované odeslání dosud neregistrovaných dokladů podléhajících EET.

 

Sada filtrů EET ... umožňuje vyhledávat konkrétní doklady podle známých EET parametrů. Za zmínku stojí filtr "EET pož. od - do", za jehož přispění můžete například v Procesním panelu sledovat transakce, u kterých se nepodařilo získat FIK kód, a které je třeba podle zákonné lhůty dnes vyřešit.

 

Řešení dokladů, u kterých se nepodařilo v on-line režimu získat FIK kód, můžete svěřit i systému samotnému. V menu SYSTÉM -> NASTAVENÍ AUTOMATICKÝCH AKCÍ najdete úlohu "Odeslání nezpracovaných dokladů do EET", kterou můžete zakomponovat do automatických nočních dávek údržby, které jistě běží na vašem serveru. Tato úloha provede nový pokus o odeslání dokladů pokladních transakcí, které dosud nemají platný FIK kód.

Automatická úloha - opakované odeslání dokladu do EET.

Automatická úloha - opakované odeslání dokladu do EET.

 

Povinným Parametrem1 při nastavování této úlohy je jméno uživatele, kterému se při případném nezdaru opakované evidence vytvoří upozornění (proaktivita).