Navigation:  Zakázky > Pokladna > Elektronická evidence tržeb > Praktické použití >

Tržby "na cestách"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Obchodník na webu

Naše webová aplikace "Obchodník na webu" umožňuje vytvořit záznam o příjmu hotovosti, který se synchronizuje s centrálním systémem Soft-4-Sale, kde se objeví jako běžný pokladní doklad.

V menu aplikace ZAKÁZKY -> POKLADNA najdete možnost otevřít přehled pokladních transakcí ...

pozor  Doporučujeme pro evidenci transakcí tvořených v této mobilní aplikaci založit v centrálním systému samostatnou pokladnu !!

 

Obchodník na webu - dostupné "pokladní" funkce.

Obchodník na webu - dostupné "pokladní" funkce.

 

... a vytvoření nového pokladního dokladu.

Obchodník na webu - nový Přijmový pokladní doklad.

Obchodník na webu - nový Přijmový pokladní doklad.

 

Jestliže vyberete na dokladu pokladnu, která má zapnutý režim EET, i výkonná tlačítka na dokladu vám tuto skutečnost avizují.

Uložit + EET + emailpoužitím tohoto tlačítka dojde k uložení hotovosti do zvolené pokladny, odeslání datové věty finanční správě a po té možnost odeslání pokladního dokladu na email zákazníka.
Uložit + EET + tiskpoužitím tohoto tlačítka dojde k uložení hotovosti do zvolené pokladny, odeslání datové věty finanční správě a po té možnost tisku pokladního dokladu. K dispozici je tisková sestava "paragon" o šířce 58 mm, nebo "klasická" o šířce 210 mm (cca formát A5)

pozor  Pro tisk dokladu musíte mít k dispozici mobilní tiskárnu kompatibilní s operačním systémem, na němž aplikaci "obchodník na webu" provozujete (Windows nebo Android).

 

pozor  POZOR ne všechny tiskárny lze do systému Android nainstalovat !! Konzultujte s prodejcem tiskárny !!

 

note2 Testováno s prohlížečem Google Chrom.

 

Pokladní doklady z "obchodníka na webu" jsou generovány ve zvláštní číselné řadě (9xxxxxxx), aby nemohlo dojít k datové kolizi s pokladními doklady generovanými centrálním systému.

Uložený doklad lze odeslat emailem nebo vytisknout i opakovaně prostřednictvím tlačítek "Generovat -> Email" nebo "Tisk"

 

Import dokladů z aplikace eÚčtenka

Jiná mobilní aplikace (viz. www.euctenka.cz) nabízí další možnost řešení evidence tržeb na cestách. Tuto aplikaci lze provozovat na tabletech a mobilních telefonech se systémem Android (stále platí stejné upozornění pro tisk!!). Lze však pořídit i kompaktní zařízení se zabudovanou paragonovou tiskárnou.

Tato aplikace však umí exportovat pořízené prodejní doklady exportovat ve formátu CSV. Tento soubor obsahuje záznamy o jednotlivých transakcích, které můžete následně importovat do systému Soft-4-Sale, abyste mohli zkompletovat dokumenty (včetně platby).

Import v Soft-4-Sale bude probíhat do pokladny, která NEMÁ zapnutý režim EET - protože evidence tržby již proběhla v mobilní aplikaci! Naimportované doklady však budou mít všechny náležitosti evidované tržby - včetně BKP a FIK.

 

Pro import souboru z eÚčtenky je připravena funkce přímo nad Přehledem pokladních transakcí.

Přehled pokladních transakcí - import dat z eÚčtenky.

Přehled pokladních transakcí - import dat z eÚčtenky.

 

Před samotným importem je třeba na Přehledu vybrat konkrétní tiskárnu. Použitím tlačítka "Import eÚčt." se otevře výběrové okno, ve kterém ukážete soubor, který chcete importovat. Pak systém provede import záznamů z aplikace eÚčtenka a vytvoří pokladní doklady v číselné řadě vybrané pokladny.

 

 

Propojení pokladních dokladů s Prodejkou nebo Platbou vystavené faktury.

Doklady pořízené externě - jedním z výše popsaných způsobů - je třeba v systému propojit s obchodním dokladem, Prodejkou nebo Vystavenou fakturou, aby při jejich "provedení" nevznikly pokladní doklady nové.

Karta prodejky - pole pro spárování s pokladním dokladem.

Karta prodejky - pole pro spárování s pokladním dokladem.

 

Ke spárování se nabízí pokladní doklady ze stejné pokladny, která je uvedena na Prodejce a které nejsou dosud propojeny s jiným dokladem (typ transakce "U"). Doklad lze vybrat pouze z rozbalovací nabídky, nelze jeho číslo ručně zapsat.

Jestliže je na Prodejce vyplněno pole "POKL.DOKL.", pak při provedení prodejky už další pokladní doklad nevznikne.

 

Podobný princip najdete na kartě Platby vystavené faktury ...

Karta platby vystavené faktury - pole pro spárování s pokladním dokladem.

Karta platby vystavené faktury - pole pro spárování s pokladním dokladem.