Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury > Karta vystavené faktury >

Výpočet DPH v "cizí měně"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tuzemské firmy účtují v tuzemské měně, proto všechny hodnoty použité pro účetnictví musí být primárně vyjádřeny a vypočítávány v . Aby se dosáhlo co nejmenší chyby - díky přepočtům kurzem a zaokrouhlování - pro výpočet hodnot DPH a odečtení zálohy na faktuře vystavené v cizí měně používá systém následující schéma.

 

Schema výpočtu a zaúčtování faktury v "cizí měně".

Schema výpočtu a zaúčtování faktury v "cizí měně".

 

1) Součet cen bez DPH v "cizí měně" se vynásobí kurzem faktury. Dostaneme tak základ daně v měně tuzemské.

2) Z této hodnoty se vypočte v příslušné sazbě hodnota DPH v tuzemské měně.

3) Tato hodnota se přepočte kurzem faktury na hodnotu DPH v cizí měně.

 

pozor Všechny přepočty se zaokrouhlují s přesností na 0,01 aritmeticky.

 

Případná záloha se z konečné faktury odečítá v hodnotách, které jsou vypočteny v kurzu zálohové faktury. Jestliže odečtená záloha v cizí měně je shodná s celkovou částkou k úhradě v cizí měně, dopočítá systém automaticky kurzový rozdíl tak, aby faktura i v měně tuzemské byla vyrovnaná (nulová).

 

Do modulu Ekonomika se přebírá:

 

- základ daně (samostatně pro jednotlivé sazby) v tuzemské měně

- hodnota daně (samostatně pro jednotlivé sazby) v tuzemské měně

- výše zálohy v cizí měně násobená kurzem konečné zálohy