Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury > Karta vystavené faktury >

Dobropis nebo vyúčtování?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tisk vystavených faktur je upraven tak, aby bylo možno reagovat na případ, kdy jde o vyúčtovací fakturu (například rekapitulace záloh na energie).

Režim tisku je opřený o příznak "Dobropis" na konkrétní faktuře.

-- pokud je faktura s mínusovou hodnotou a nemá zapnutý příznak "Dobropis", jedná se o "vyúčtovací" doklad a použijí se tiskové tiskové sestavy jako pro běžnou vystavenou fakturu.

-- v případě, kdy je na faktuře celková částka mímusová a je zapnutý příznak "Dobropis", tiskne se "Opravný daňový doklad" a jeho tiskové varianty (použijí se tiskové sestavy pro dobropisy).