Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury > Karta vystavené faktury >

Kontrola posledních cen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V záhlaví karty Vystavené faktury najdete tlačítko , které vám umožní vyhledat a zobrazit informaci, za jaké ceny jste stejné zboží stejnému zákazníkovi prodali naposled.

Faktura vystavená - tlačítko Kontrola cen

Faktura vystavená - tlačítko Kontrola cen

 

Po použití tlačítka na kartě faktury se nejprve zobrazí dotaz, zda chcete posledně nalezené ceny pouze ukázat a nebo rovnou použít i v aktuální faktuře.

KontrolaCen - VolbyVystupu

 

Výchozí volbou dotazu je Ukaž. Tuto volbu doporučujeme také použít jako první, pokud si nejste naprosto jisti tím, co chcete udělat.

Formou tiskové sestavy se zobrazí položky stávajícího dokladu, nad kterým byla funkce vyvolána ...

 

Kotrola cen - detail tiskového výstupu.

Kotrola cen - detail tiskového výstupu.

 

První čtyři sloupce ukazují hodnoty z aktuálního dokladu, poslední sloupce již ukazují hodnoty z posledního dokladu (faktury), na němž byla položka nalezena. Jestliže jsou hodnoty těchto sloupců na řádku prázdné, znamená to, že položku jste ještě nikdy nefakturovali. Jestliže je stávající doklad veden v cizí měně, jsou ceny uvedeny v obou měnách - v prvním řádku cena tuzemská, ve druhém řádku cena v cizí měně.

 

množství        množství zboží na aktuálním dokladu. Uvedeno v prvním řádku.

(mn. posl.)        množství zboží na posledně nalezeném dokladu (v rozdílu cen mohou hrát roli množstevní slevy). Uvedeno ve druhém řádku v závorce.

cena posl.        cena zboží, která byla nalezena na posledním dokladu. Je uvedena jak v tuzemské (první řádek), tak cizí měně (druhý řádek, pokud byla tato na posledním dokladu použita)

ze dne                datum vystavení dokladu, na němž byly 'poslední ceny' nalezeny (v rozdílu cen může hrát roli i stáří posledního dokladu, kdy mezitím došlo například k přecenění)

 

tip2Stejné tlačítko a funkčnost najdete i na kartě Přijaté objednávky a Nabídky.

 

 

Tlačítko Zapiš posledně nalezené ceny bez dalšího dotazu (!) rovnou zapíše do aktuálního dokladu.

pozor Tato akce může být problematická (!), můžete tak "přijít" o původně dohodnuté ceny, což pak u rozsáhlých dokladů může být problém.

 

pozor Doporučujeme nejprve použít vždy tlačítko 'Ukaž' pro kontrolu, k jakým změnám na dokladu by mohlo dojít.

 

Tlačítko Zpět ukončí funkci bez jakékoli akce.