Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury > Karta vystavené faktury >

Generování Reklamace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jestliže je na řádku vystavené faktury zapnutý příznak "R" [LOGREADY], jsou všechny takové řádky převzaty generátorem "Rekl!" do karty nové Reklamace.

Do Reklamace se přenáší i prodejní ceny položek a sazba DPH.