Navigation:  Zboží > Karta zboží > Výrobek >

Grafická struktura výrobku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Grafický náhled na technologickou strukturu výrobku.

Při tvorbě technologických postupů, zvláště u složitějších sestav, namá uživatel mnohdy přehled o tom, kde se zrovna v rámci výrobku nachází a může tak snadno na "něco" zapomenout. Z tohoto důvodu vznikl  nástroj na fiktivní rozpad TECHNOLOGIE, abyste ji mohli vidět "vcelku" a z něj proskakovat do jednotlivých karet polotovarů, a přitom neztratit  pozici, ze které jste "vyšel".

 

Grafický náhled na strukturu výrobku.

Grafický náhled na strukturu výrobku.

 

V grafickém rozpadu nad kartou zboží je možné volit zobrazení "více" informací, aby bylo možné zkontrolovat, zda je technologie výrobku v pořádku nebo někdě něco chybí popř. je uvedeno špatně ....

 

Název operace
Cena operace
Množství (má význam u položek typu materiál)
stav příznaku Materiál Zákazníka (jestliže ano, zobrazí se MZ, jestliže ne, zobrazí se 0)
Výrobní čas operace (TAC) v minutách
Čas přípravy (TBC) v minutách
Čas "otočení" po zpracování 1 m2 materiálu (jen pro zákazníky 368 a 117) v sekundách
Doba technologické přestávky (TDC) ve dnech

 

Karta konfigurace grafického rozpadu výrobku.

Karta konfigurace grafického rozpadu výrobku.

 

Ukázka grafického rozpadu výrobku.

Ukázka grafického rozpadu výrobku.