Navigation:  Zboží > Karta zboží > Výrobek >

Podmíněné operace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Některé výrobní operace v technologickém postupu se provádí jen za určitých podmínek = podmíněné operace. I takové operace můžete do technologického postupu zapsat a při tom už nemusíte myslet na to, jestli v dané konkrétní zakázce se operace má provádět, či nemá.

V technologickém postupu označíte takovou operaci písmenem "Q" (podmíněná operace) a o zbytek se stará systém.

 

Nyní jsou podmínky pro aplikování podmíněné operace tyto:

jedná se první zadání výrobku do výroby (prvovýrobu)
od poslední výroby uplynulo 24 měsíců

 

Jestli bude nebo nebude použita podmíněná operace definovaná v technologickém postupu výrobku, řídí konkrétní Přijatá objednávka.

Na řádku přijaté objednávky je formou tlačítek naznačeno, zda bude - a z jakého důvodu - použita "podmíněná operace".

Rozhodnutí o použití podmíněných operací na výrobku.

Rozhodnutí o použití podmíněných operací na výrobku.

Nepodmíněná operace nebude použita
Internípodmíněná operace bude použita ve výrobním rozpadu z rozhodnutí systému (důvodem je splnění výše uvedených podmínek)
Externípodmíněná operace bude použita ve výrobním rozpadu z rozhodnutí uživatele (např. mimořádný požadavek odběratele)

 

V rámci výrobního rozpadu položky je pak "podmíněná operace" zahrnuta jako běžná operace.

Možnost filtrace podle režimu podmíněných operací

Možnost filtrace podle režimu podmíněných operací

 

Na Přehledu zboží v přijatých objednávkách, Tisku přehledu zboží v přijatých objednávkách a Křížové tabulce zboží v přijatých objednávkách lze, podle nastaveného režimu zpracování podmíněných operací, položky filtrovat.

 

Filtrační kriterium nabízí 3 hodnoty:

0 - vyhledá položky "bez požadavku" na podmíněné operace (vůbec podmíněné operace neobsahují, nebo je režim vypnutý)

1 - vyhledá položky se zapnutým "interním" požadavkem

2 - vyhledá položky se zapnutým "externím" požadavkem