Navigation:  Zboží > Karta zboží > Výrobek >

Materiálová norma

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Materiály a polotovary lze doplňovat do karty zboží - výrobek také pomocí formuláře "Přenos zboží z ceníku do dokumentu" pomocí tlačítka dostupného na nástrojové liště "-> Materiál".

 

02.07.material

02.07.material2 02.07.material3