Navigation:  Zboží > Karta zboží > Výrobek >

Kalkulace výrobní ceny

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

KALKULACE VÝROBKU - variantní ceny kooperace a dopravy:

 

- do technologických postupů přidán kód “D” (doprava). ‘Doprava’ se chová naprosto stejně jako ‘Kooperace’, tudíž se zadává také na záložce KOOPERACE (v Číselníku kooperací je tedy možné si předpřipravit různé typy dopravy včetně dodavatele – kooperanta).

 

Karta výrobku - technologický postup, zadávání kooperací.

Karta výrobku - technologický postup, zadávání kooperací.

 

- ZATÍM je kód “D” využitelný pouze pro potřeby Kalkulací => ve výrobním rozpadu, přehledu výroby a plánování se prozatím nepromítne

 

Na záložce KOOPERACE je funkčně upraveno pole ‘Cena/ks’ v tom smyslu, že je možné zadat různé ceny kooperace pro různé dávky. Poklepáním na toto pole se otevře tabulka, ve které definujete cenu kooperace pro různé množstevní dávky.

 

Poklepáním na pol 'Cena/ks' lze zadat cenu kooperace i pro různé množstevní dávky.

Poklepáním na pol 'Cena/ks' lze zadat cenu kooperace i pro různé množstevní dávky.

 

note2Variantní ceny lze použít i pro dopravu, tedy řádky typu “K” i “D”.

 

tip2Tabulka musí být vyplněna VŽDY, i když nemáte sjednány množstevní ceny kooperace. Po spuštění Kalkulace se do pole zapíše cena, která byla “nalezena” pro kalkulované (‘KALK.MNOŽSTVÍ’) množství zadané na kartě výrobku.

 

 

tip2Máte-li množstevní ceny kooperace sjednány, vždy v tabulce uvádějte cenu i pro 1 ks!! (systém vždy hledá, pro právě kalkulované množství, cenu odpovídající nejbližšímu nižšímu definovanému množství v tabulce).

 

 

note2Jestliže provádíte “variantní kalkulaci” za účelem tvorby a zapsání smluvních cen, uvádějte vždy ‘KALK.MNOŽSTVÍ’ = 1. (Systém totiž kontroluje mimo jiné i změnu ceny Kooperace, která se vám při zadání různého kalkulovaného množství bude měnit !!, a tím pádem by systém navrhoval změnu smluvních cen z důvodu změny ceny kooperace, přestože v jednotlivých variantách smluvních cen se hodnota kooperace nemění.