Navigation:  Zboží > Karta zboží > Výrobek > Kalkulace výrobní ceny >

Konfigurace kalkulačních typů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V tomto číselníku je možno si připravit několik modelů kalkulace ceny výrobku.

 

tip2 Do číselníku se dostanete také přímo z karty výrobku poklepáním na pole Typ Kalkulace.

 

Číselník typů kalkulace výrobku.

Číselník typů kalkulace výrobku.

 

Zapnutím příznaku „1.“ lze zajistit, aby se vybraný typ kalkulace předvyplnil do každé nové karty výrobku. Zapnutý příznak PRODEJ při každém provedení kalkulace přepočte ale i přepíše !!! prodejní cenu na kartě výrobku. Má-li zůstat prodejní cena fixní (vydaný ceník, e-shop ...), musí být tento příznak vypnutý. V poli marže lze stanovit úroveň marže pro výpočet prodejní ceny. Takto stanovená marže je stejná pro jakékoli množství výrobků.

Jestliže je požadavkem zvýhodnit větší série výrobků, lze definovat typ kalkulace s různou úrovní marže pro různé výrobní dávky takto.

 

Číselník typů kalkulace výrobku - variantní kalkulace pro různé dávky.

Číselník typů kalkulace výrobku - variantní kalkulace pro různé dávky.

 

Pro různě velké výrobní dávky lze nastavit různé úrovně marže. Takto vypočtené ceny jsou současně zapsány do karty zboží jako „množstevní“ ceny. Je-li tedy v S4S současně zapnuty režim množstevních slev, lze zákazníkovi vytvořit i variantní nabídku pro odběr různě velkých výrobních dávek a to provedením jediné kalkulace.