Navigation:  Zboží > Karta zboží > Výrobek > Kalkulace výrobní ceny >

Snížení nebo navýšení kalkulované ceny

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Možnosti poskytnutí slevy z nákladů.

Obvyklejší je sice poskytování slevy z prodejní ceny výrobku, ale v systému lze již nějakým způsobem uplatňovat slevy (nebo naopak navýšení) z ceníkové ceny materiálu nebo kalkulační hodinové sazby určitého pracoviště samostatně na jeden, nebo několik vybraných, řádků technologického postupu.

Tato metoda ovlivňuje kalkulovanou nákladovou cenu výrobku (!), která pak sekundárně ovlivňuje prostřednictvím zadané marže celkovou cenu prodejní.

V technologickém postupu výrobku lze pro kalkulaci nákladové ceny výrobku využít pole ‚Sleva‘ v různých kombinacích.

Kalkulace-BezSlev

 

Poskytnout slevu na určitý materiál
Poskytnout slevu na všechen materiál
Poskytnout slevu na určité operace
Poskytnout slevu na všechny operace        (lze řešit použitím řádku „R“ – viz. dále)
Poskytnou slevu na celý výrobek                (lze řešit použitím řádku „Z“ – viz. dále)

 

Kalkulace-Slevy50

 

Kalkulace-Slevy100

 

Stejným způsobem lze formou zadání záporné slevy docílit navýšení kalkulované nákladové ceny materiálu či operace.

 

Kalkulace-Navyseni100

 

Kalkulace-Navyseni200

 

 

Navýšení nákladové ceny výrobku.

Častěji než poskytnutí slevy se bude spíše jednat o navýšení kalkulované nákladové ceny výrobku o jakési firemní režie, které třeba s výrobou souvisí a je třeba je do kalkulace zahrnout, ale neuvádí se přímo v technologickém postupu.

Pro snadnější takové hromadné navýšení ceny výrobku v kalkulaci lze také využít speciální řádky technologického postupu „R“ (režie) a „Z“ (zisk), které připočítají k nákladům na výrobek další nevyjádřené náklady formou % z předpokládaných přímých (počitatelných) nákladů.

 

Kalkulace-RezieZisk

 

R- režie. Navyšuje kalkulovanou nákladovou cenu výrobku. Sečte nákladové ceny všech Operací a Kooperací a vypočte z nich zadané procento.
Z- zisk. Navyšuje kalkulovanou nákladovou cenu výrobku. Sečte nákladové ceny všech řádků technologického postupu (mimo „R“) a vypočte z nich zadané procento.

 

Zadáním záporného procenta u těchto typů řádků můžete řešit hromadné poskytnutí slevy na práci nebo celý výrobek.