Navigation:  Zboží > Karta zboží > Výrobek > Kalkulace výrobní ceny >

Hromadná kalkulace výrobků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

a) UŽIVATELSKY (ručně)

 

Pro firmy využívající v systému modul Výroba je hromadná funkce v menu ZBOŽÍ -> ÚPRAVY CEN -> HROMADNÁ KALKULACE VÝROBKŮ. Tato funkce umožňuje hromadně přepočítat ceny vybrané skupiny výrobků například pokud se výrazně změní ceny vstupního materiálu, nebo dojde ke změnám hodinových sazeb v Číselníku strojů.

 

Konfigurační okno pro Hromadnou kalkulaci výrobků.

Konfigurační okno pro Hromadnou kalkulaci výrobků.

 

V konfiguračním okně pomocí připravených filtrů definujete skupinu výrobků, kterou chcete hromadně překalkulovat. Díky připraveným datumovým filtrům můžete nechat překalkulovat výrobky, které v uplynulém období nově vznikly, nabo byly změněny.

 

ButonUkaz1- zobrazí formou jednoduché tabulky seznam položek odpovídajících právě nastavenému filtru. Můžete si tak zkontrolovat, že budete kalkulovat ty správné výrobky.
ButonSpustit- zahájí kalkulaci výrobků odpovídajích právě nastavenému filtru. (POZOR - podle počtu vybraných výrobků může trvat i delší dobu!)
ButonVymaz- vyčistí formulář do výchozího nastavení (odstraní filtrační kriteria)
ButonZpět- zavře formulář, žádná funkce se nespustí

 

tip2 Pro zpracování skupiny výrobků, které nespojuje spolehlivě žádné z připravených filtračních kriterií, můžete využít vytvoření "marketingového" výběru zboží a ten pak použít jako filtrační kriterium pro tuto funkci.

 

Pro opakované, častější použití, můžete využít klávesové zkratky Ctrl+B, která otevře dialogové okno umožňující právě nastavené filtrační podmínky uložit jako "fotku" pro pozdější použití.

 

Uložené "fotky" filtračních kriterií.

Uložené "fotky" filtračních kriterií.

 

Kalkulace probíhá nad vybraným kartami výrobků a využívá parametry nastavené na konkrétní kartě výrobku - TYP KYLKULACE, KALKULAČNÍ MNOŽSTVÍ. Jestliže není TYP KALKULACE na kartě výrobku vybrán, spočte se nákladová (nákupní) cena výrobku. Výchozí hodnota KALKULAČNÍHO MNOŽSTVÍ je "1".

 

b) AUTOMATICKY

 

Jestliže chcete pře-kalkulace výrobků provádět v pravidelných intervalech, můžete k tomu využít funkce v menu SYSTÉM -> NASTAVENÍ AUTOMATICKÝCH AKCÍ.

 

Konfigurační okno Nastavení automatických akcí.

Konfigurační okno Nastavení automatických akcí.

 

V rozbalovacím poli "Název operace" vyberte funci "Hromadná kalkulace Výrobku". Tato akce vyžaduje vyplnění jednoho pomocného parametru, kterým v tomto případě je název uložené "fotky" filtračních kriterií - Kalkulace_SPCZ/330. Pro doplnění informace, jaká data má vlastně systém zpracovávat je třeba ještě uvést jméno uživatele, který "fotku" filtračních kriterií uložil - user.