Navigation:  Ekonomika > Příklady účtování >

Zaúčtování dokladů s jiným datem přijetí.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jestliže vám dodavatel doručí fakturu "pozdě", tedy v až v následujícím měsíci, než je datum DUZP (typicky třeba vyúčtování elektřiny), je potřeba docílit toho, aby se doklad projevil v daňovém přiznání ve správném měsíci. pro správnou funkčnost je potřeba

 

... na kartě Přijaté faktury

Správně zapsat datumy.

 

Pro správné zaúčtování je třeba správně nastavit datum ...

Pro správné zaúčtování je třeba správně nastavit datum ...

 

VYSTAVENO- datum vystavení dokladu opište z došlé faktury (datum vystavení dodavatelem, z účetního hlediska nemá podstatný vliv)

 

PŘIJATO- datum, kdy vám byla faktura fyzicky doručena. Právě podle tohoto data se bude později rozhodovat v jakém období bude faktura uvedena v daňovém přiznání.

 

DAŇ.PLNĚNÍ- datum zdanitelného plnění opište z došlé faktury. Toto datum se přebírá do modulu ekonomika, rozhoduje ve kterém účetním období bude možné fakturu do účetnictví převzít (hlavně na přelomu účetních období !), zobrazuje se na "kontrolním hlášení".

 

SPLATNOST- datum splatnosti faktury (z účetního hlediska nemá podstatný vliv)

 

 

... v Konfiguraci modulu Ekonomika

 

Připravit v účetní osnově zvláštní účet, který bude použit pro přeúčtování DPH z jednoho období do druhého. Pro zaúčtování takových dokladů je nejlépe použít účet 378xxx (s nějakou analitikou, třeba 378343), který už je definován v rozvaze. Účet nazvěte třeba "Nenárokovaná pohledávka za FÚ".

 

Záznam v účetní osnově - účet pro přeúčtování DPH (příklad 1)

Záznam v účetní osnově - účet pro přeúčtování DPH (příklad 1)

 

Lze použít i jiný účet - například 395343 - je ale potřeba jej přidat do definice Rozvahy (nastavit stejně jako účty 343xxx nebo 378xxx).

 

Záznam v účetní osnově - účet pro přeúčtování DPH (příklad 2)

Záznam v účetní osnově - účet pro přeúčtování DPH (příklad 2)

 

Aby systém začal tímto způsobem později přijaté faktury řešit, je třeba ještě v menu EKONOMIKA -> KONFIGURACE -> ÚČETNÍ KONFIGURACE na záložce "DPH" nastavit vazbu na takto připravený účet.

 

Vybráním účtu zapnete funkčnost přeúčtování DPH do jiného období.

Vybráním účtu zapnete funkčnost přeúčtování DPH do jiného období.

 

Po převzetí do modulu Ekonomika se u takové faktury DPH rozepíše do dvou řádků ...

 

FakturaPrijataJineDUZP_UcetniDoklad

 

První řádek už svým popisem napovídá, že se jedná o zaúčtování DPH podle data zdanitelného plnění.

 

FakturaPrijataJineDUZP_HK_DUZP

 

Protože se ale nejedná o DPH účet, na daňovém přiznání se tento řádek nijak neprojeví.

 

Druhý řádek opět už svým popisem napovídá, že tentokrát se jedná o zaúčtování DPH podle data přijetí.

 

FakturaPrijataJineDUZP_HK_Prijeti

 

Tentokrát už se jedná o účet DPH, ale protože má přiděleno období DPH 201602, objeví se v daňovém přiznání až za únor 2016, přestože DUZP na faktuře je leden 2016.

 

 

 

Faktura s jiným datem přijetí na přelomu účetních období.

 

Speciální situací je zaúčtování přijaté faktury, která má zdanitelné plnění v minulém účetním období. Nejčastěji faktura vystavené v prosinci, která má DUZP v prosinci, ale byla přijata až v lednu. DPH si tedy můžete nárokovat až v lednu, ale faktura - protože DUZP je 31.12.2015 - je fyzicky zaúčtovaná v "loňské" účetní databázi, kam se ale při přípravě přiznání DPH systém nedívá a ani technicky nemůže, jedná se o úplně jiný, samostatný soubor.

 

note2 Ideální by bylo, kdybyste takových dokladů měli co nejméně.

 

Řešení je pak velmi podobné tomu, které bylo popsáno výše.

 

Přijatá faktura s jiným DUZP na přelomu účetních období.

Přijatá faktura s jiným DUZP na přelomu účetních období.

 

Při převzetí systém zahlásí "problém" ...

 

Upozornění, že datum PŘIJETÍ na faktuře je mimo aktuální účetní období.

Upozornění, že datum PŘIJETÍ na faktuře je mimo aktuální účetní období.

 

Po přenesení a zaúčtování v modulu Ekonomika pak doklad vypadá takto ...

 

FakturaPrijataJineDUZP_UcetniDoklad-Prolom

 

Zaúčtoval se pouze řádek, kdy se DPH pouze "odstavilo" na pomocný účet. Jestliže na tomto účtu je při ukončení účetního období zůstatek, přenese se účetní uzávěrkou jako počáteční stav do nového účetního období a je zapotřebí hned vytvořit "Interní doklad" a tento zůstatek přeúčtovat na příslušné účty 343xxx. (jinými slovy, vytvořit chybějící "druhý řádek" v nové účetní databázi).

 

note2 Pak můžete ...

Interní doklad pak můžete vytvořit celý "ručně". Nezapomeňte však na každém řádku v novém interním dokladu vyplnit také:

 

variabilní symbol
typ DPH
základ DPH
firmu

 

... a po jeho zaúčtování

 

doplnit nebo změnit datum zdanitelného plnění
doplnit evidenční číslo podle příslušné faktury

 

 

note2 ... nebo

Jestliže si výše zmiňovaný pomocný účet pro přenesení DPH do správného účetního období nastavíte jako "saldokontní", můžete využít vlastnosti účetní uzávěrky, která vám zůstatek na tomto účtu rozebere podle variabilních symbolů.

 

Pomocný interní doklad pro účet 395343 po účetní uzávěrce roku - naupravený.

Pomocný interní doklad pro účet 395343 po účetní uzávěrce roku - naupravený.

Po provedení účetní uzávěrky vám totiž i pro účet 395343 vznikne saldokontní doklad "počátečního stavu", kde je zůstatek na tomto účtu rozepsán podle jednotlivých variabilních symbolů. Stačí jej tedy trochu poupravit, a získáte tak doklad, kterým přeúčtujete jednotlivé částky DPH na příslušné účty DPH a hlavně do požadovaného účetního období.

 

Úprava interního dokladu pro přeúčtování DPH z pomocného účtu 395343 ...

Úprava interního dokladu pro přeúčtování DPH z pomocného účtu 395343 ...

 

Proveďte následující úpravy:

 

změňte číselnou řadu dokladu na ID (běžný interní doklad). Můžete mít pro takovou příležitost připravenu i samostatnou číselnou řadu.
změňte Popis účetního dokladu, aby bylo patrné o jaký doklad se jedná.
smažte hodnotu v poli "celkem" (červeně škrtnuto).
odstraňte první souhrnný řádek "PS Celkem: 395343 CZK (červeně škrtnuto)
změňte Popis na jednotlivých řádcích na "Základní sazba DPH /přijetí" nebo "Snížená sazba DPH /přijetí" podle příslušné faktury.
změňte znaménko v poli Cena na kladnou hodnotu
změňte číslo účtu v poli MD na požadovanou hodnotu
vyplňte pole TYP DPH podle zaúčtování příslušné faktury
vyplňte pole Základ DPH podle příslušné faktury
zkontrolujte, zda jsou správně vypněna pole Firma a pole ID-F. Jestliže pole ID-F není vyplněno, rozbalte pole Firma a vyberte znovu název firmy ze seznamu. Pokud firma v seznamu není, musíte ji nejprve založit v menu EKONOMIKA -> ČÍSELNÍKY -> FIRMY

 

Takto upravený účetní doklad zaúčtujte.

 

Do hlavní knihy se tak dostanou záznamy, ze kterých později vytvoříte přiznání DPH a kontrolní hlášení.

Protože ale "kontrolní hlášení" vyžaduje ještě další specifika, je třeba také bohužel upravit a doplnit zaúčtované záznamy v hlavní knize.

 

Na záznamu v hlavní knize je třebu udělat pro kontrolní hlášení změny.

Na záznamu v hlavní knize je třebu udělat pro kontrolní hlášení změny.

 

změňte datum zdanitelného plnění podle příslušné faktury
vyplňte pole Evidenční číslo podle příslušné faktury

 

note2 ... nebo

Pokud netrváte na tom, že taková faktura musí být nákladově v minulém učetním období, můžete se na chvíli se tvářit, že zdanitelné plnění faktury je 1.1.2016 (v aktuálním účetním období). Takovou fakturu pak zaúčtujete běžným způsobem. Kvůli "kontrolnímu hlášení" však přece jen musíte jednu úpravu udělat - změnit datum zdanitelného plnění na záznamech v hlavní knize, aby se do výkazu tiskly a exportovaly požadované hodnoty podle faktury.

Po zaúčtování opravíte i datum zdanitelného plnění na zdrojové faktuře.