Navigation:  Ekonomika > Příklady účtování >

Účtování převodu na "konsignační" sklad do zahraniční

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Při převádění zboží (materiálu) na konsignační sklad, který je umístěn v zahraničí, je třeba v okamžiku převodu vystavit "daňový doklad" (nejedná se o fakturu, konsignant jej nebude hradit). Tento daňový doklad musí být uveden v Přiznání DPH na řádku "20" (Dodání zboží do jiného členského státu §64) a dále také v Souhrnném hlášení.

Při vydání (prodeji) zboží z konsignačního skladu se fakturuje běžným způsobem, odběratel tuto fakturu bude hradit, ovšem tato faktura se už "nemá objevit v daňovém přiznání".

Nastavení a konfigurace systému

- číselná řada vystavených faktur

menu ZAKÁZKY -> FAKTURY VYSTAVENÉ -> KONFIGURACE -> ČÍSELNÉ ŘADY A TYPY ...

Pro tvorbu "daňového dokladu" si nastavte v evidenci vystavených faktur zvláštní číselnou řadu, abyste s takovými doklady mohli později pracovat samostatně a v případě potřeby se jim vyhýbat (prakticky budou duplicitní k prodejním fakturám).

Například:

Typ FKO; Popis Doklad k převodu na konsignační sklad; Prefix FKO*; První doklad v roce FKO9rr0001

 

- oblasti PRODUKCE

menu ČÍSELNÍKY -> OBLASTI PRODUKCE

Pro konfiguraci přenosu do modulu Ekonomika a nastavení správného zaúčtování si nastavte nové Oblasti pro vystavené faktury. Tyto oblasti vám také pomohou ve filtraci faktur v systému.

Oblasti produkce - Nastavení pro fakturaci konsignačních skladů.

Oblasti produkce - Nastavení pro fakturaci konsignačních skladů.

 

- způsob úhrady

menu ZAKÁZKY -> FAKTURY VYSTAVENÉ -> KONFIGURACE -> ČÍSELNÍK ZPŮSOBŮ ÚHRADY

Pro "fakturu", která bude hrát roli daňového dokladu k převodu do konsignačního skladu si připravte zvláštní způsob úhrady faktury KONSIGNACE. Poznáte tak, že tento doklad odběratel platit nebude a vy k tomuto dokladu nemáte očekávat platbu.

 

- typ DPH

menu EKONOMIKA -> DPH -> KONFIGURACE -> ČÍSELNÍK KÓDŮ TYPŮ DPH

Tento typ bude sloužit k odlišení převodu do konsignace v EU od vývozu zboží do EU. Typ DPH musí odkazovat na "normu" 202 = řádek 20 na Přiznání DPH.

Číselník Typů DPH - kód pro převod do konsignace.

Číselník Typů DPH - kód pro převod do konsignace.

 

tip2 Nastavte pro tento typ i Kód = 1 (Přemístění majetku do jiného členského státu) pro Souhrnné hlášení.

 

 

- Parametry převzetí do ekonomiky

menu EKONOMIKA -> ÚČETNÍ DOKLADY -> KONFIGURACE -> PŘEVZETÍ FAKTUR VYSTAVENÝCH

Podle zvláštní číselné řady můžeme pro tento doklad nastavit jako účet "MD" nějaký "převodový" účet (například 395003).

Zvláštním nastavením převzetí docílíme toho, aby se „fiktivní záloha“ (která nám bude doklad hradit v obchodní části S4S) zaúčtovala jako druhý řádek, který bude doklad i v ekonomice „nulovat“.

 

pozor Musí být použit nějaký účet 6xxxxx (například 648005), jinak se doklad vůbec neobjeví v Přiznání DPH a Souhrnném hlášení.

 

Převzetí faktur vystavených - definice účtů podle číselné řady.

Převzetí faktur vystavených - definice účtů podle číselné řady.

 

Podle Oblastí nastavíme účet "DAL". Pro konečné faktury za prodej zboží z konsignačního skladu ještě navíc Typ DPH = "UN" (nezahrnovat do přiznání DPH)

Převzetí faktur vystavených - definice účtů podle oblastí.

Převzetí faktur vystavených - definice účtů podle oblastí.

 

 

Tvorba dokladů

Daňový doklad k převodu

Vytvořte a proveďte Převodku zboží na konsignační sklad.

Nad touto Převodkou pak můžete prostřednictvím generátoru Fak! vygenerovat doklad v řadě vystavených faktur.

 

note2 Generováním se vám současně do Převodky zapíše vazba na vygenerovanou fakturu. Budete tak mít současně přehled, pro které převodky jste doklad již vytvořili.

 

Vyberte TYP faktury a nechte vygenerovat číslo dokladu v řadě "FKO*".

note2 Ceny na faktuře jsou "prodejní" dle ceníku, případně nastavené cenové politiky

 

Vyberte OBLAST = KONS-PREVOD
Vyberte ZP.PLATBY = KONSIGNACE
Zapněte příznak PriznakKONSIGNACE
Zkontrolujte vynulování DPH (při přepočtení dokladu se nuluje, pokud odběratel je z EU a je plátcem DPH)
Daňový doklad k převodu do konsignace.

Daňový doklad k převodu do konsignace.

 

note2 Na vygenerovaném dokladu najdete i odkaz na skladový doklad, z něhož byl doklad vytvořen.

 

Je-li na dokladu zapnutý příznak PriznakKONSIGNACE, pak propočtením dokladu PlusZlute se částka „k úhradě“ zapíše do pole „ze záloh“ (v tuzemské i cizí měně) a zafixuje se. Faktura tak nebude evidovat „dluh“ a využijeme toho i při převzetí do Ekonomiky pro „automatické“ vytvoření druhého řádku, který bude „nulovat“ stav na účtech.)

Provedením faktury (tlačítko ButonProved) se faktura uloží a je možné ji převzít do modulu Ekonomika.

 

note2 Jestliže částka „k úhradě“ je „0“ (nula), označí se také faktura jako ZAPLACENÁ a doplní se datum zaplacení = datum vystavení.

 

tip2 Pro tisk takového dokladu je připravena i tisková sestava "daňový doklad - konsignace, v cizí měně".

 

 

Převzetí do modulu Ekonomika

Připravený doklad můžete rovnou odeslat do modulu Ekonomika použitím tlačítka PlusZelene

Převod do konsignačního skladu - převzatý a zaúčtovaný doklad.

Převod do konsignačního skladu - převzatý a zaúčtovaný doklad.

 

v Přiznání DPH tato faktura bude figurovat na řádku 20 (díky „KOEU“ a zaúčtování na účet 6xxxxx)
Detailní přehled dokladů pro DPH - doklady k převodu do konsignačního skladu.

Detailní přehled dokladů pro DPH - doklady k převodu do konsignačního skladu.

 

v Souhrnném hlášení figurovat BUDE (má na ekonomickém dokladu zapnutý příznak "EU")
Souhrnné hlášení - doklady k převodu do konsignačního skladu.

Souhrnné hlášení - doklady k převodu do konsignačního skladu.

 

v Kontrolním hlášení figurovat NEBUDE (není na ní žádné DPH)
v SALDU tato faktura figurovat NEBUDE (nejsou na ní saldokontní účty, a doklad je stejně de facto nulový)

 

 

Vystavená faktura při odběru zboží z konsignačního skladu

Vytvořte a proveďte Výdejku zboží na konsignační sklad.

Nad touto Výdejkou pak můžete prostřednictvím generátoru Fak! vygenerovat doklad v řadě vystavených faktur.

 

note2Generováním se vám současně do Výdejky zapíše vazba na vygenerovanou fakturu. Budete tak mít současně přehled, pro které výdejky jste doklad již vytvořili.

 

Vyberte TYP faktury a nechte vygenerovat číslo dokladu v požadované číselné řadě - například "FVZ*" (faktura zahraniční).

note2Ceny na faktuře jsou "prodejní" dle ceníku, případně nastavené cenové politiky

 

Vyberte OBLAST = KONS-PRODEJ
Vyberte ZP.PLATBY například bankovním převodem
Zkontrolujte vynulování DPH (při přepočtení dokladu se nuluje, pokud odběratel je z EU a je plátcem DPH)
Vystavená faktura k prodeji z konsignačního skladu - plátce DPH

Vystavená faktura k prodeji z konsignačního skladu - plátce DPH

 

Provedením faktury (tlačítko ButonProved) se faktura uloží a je možné ji převzít do modulu Ekonomika.

Připravený doklad můžete rovnou odeslat do modulu Ekonomika použitím tlačítka PlusZelene

KonsignaceDokladFVZUcetni

 

v Přiznání DPH tato faktura figurovat NEBUDE (díky typu DPH "UN")
v Souhrnném hlášení figurovat NEBUDE (díky typu DPH "UN")
v Kontrolním hlášení figurovat NEBUDE (není na ní žádné DPH)
v SALDU bude tato faktura očekávat platbu (účet 311001)

 

Odběratel je NEPLÁTCE DPH ...

Vyberte OBLAST = KONS-PRODEJ
Vyberte ZP.PLATBY například bankovním převodem
Zkontrolujte stav příznaku "plátce DPH" (načítá se z karty kontaktu v okamžiku jeho výběru na dokladu). Jestliže je příznak "špatně", zkontrolujte jeho stav na základní kartě kontaktu a na faktuře vyberte odběratele znovu z číselníku. Příznak se nastaví podle karty kontaktu.
Ponechte DPH (pokud odběratel je z EU, ale je NEplátcem DPH)

 

Vystavená faktura k prodeji z konsignačního skladu - NEplátce DPH

Vystavená faktura k prodeji z konsignačního skladu - NEplátce DPH

 

Provedením faktury (tlačítko ButonProved) se faktura uloží a je možné ji převzít do modulu Ekonomika.

Připravený doklad můžete rovnou odeslat do modulu Ekonomika použitím tlačítka PlusZelene

Zaúčtování dokladu Prodeje z konsignačního skladu - NEplátce DPH.

Zaúčtování dokladu Prodeje z konsignačního skladu - NEplátce DPH.

 

Po převzetí dokladu do Ekonomiky se u řádku "DPH" nahradí daňový účet (343xxx) účtem dle konfigurace pro Oblast "KONS-PREVOD" !!! (648xxx). Tím se vyrovná i účet 648xxx, na který jste účtovali částku "včetně DPH" v okamžiku převodu zboží do konsignačního skladu.

v Přiznání DPH tato faktura figurovat NEBUDE (díky typu DPH "UN")
v Souhrnném hlášení figurovat NEBUDE (díky typu DPH "UN")
v Kontrolním hlášení figurovat NEBUDE (není na ní žádné DPH)
v SALDU bude tato faktura očekávat platbu (účet 311001)