Navigation:  Ekonomika > Příklady účtování >

Zaúčtování HIM - DPH řádek "47"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Faktura přijatá například za nákup nového vozidla zapsaná v systému.

Přijatá faktura za nákup majetku.

Přijatá faktura za nákup majetku.

 

Použitím OBLASTi = "IM" podle konfigurace převzetí se zaúčtuje faktura jako "Investiční majetek" na například účet 042000.

Převzatý doklad do modulu Ekonomika pak bude vypadat takto:

 

Zaúčtovaná přijatá faktura za nákup majetku.

Zaúčtovaná přijatá faktura za nákup majetku.

 

Na řádku "47" daňového přiznání se má majetek uvádět po jeho uvedení do užívání.

Pro zjednodušení předpokládáme, že k uvedení majetku do užívání dochází současně s jeho pořízením a využíváme tedy informací o základu a dani na právě účtované faktuře. Majetek se tedy na daňovém přiznání "objeví" ve stejném období jako faktura samotná.

 

Jestliže systém při zpracování daňového přiznání objeví v Hlavní Knize řádky faktury, které jsou zaúčtovány na některý "majetkový účet"  (účty 01*, 02*, 03* nebo 04*), najde k těmto řádkům v hlavní knize řádek s DPH (pomocí vazby na hlavní doklad), z něj se vezme daň a základ daně pro zobrazení v daňovém přiznání na řádku "47".

 

note2 Někteří uživatelé neúčtují fakturu na účet 04* s následným přeúčtováním, ale rovnou na některý z 01*, 02*, 03*

 

Řádek "47" na sestavě "podklady pro přiznání  DPH".

Řádek "47" na sestavě "podklady pro přiznání  DPH".

 

note2 Řádek 47 má pouze informativní charakter, do celkové daňové povinnosti se nezapočítává.

 

Majetek si můžete případně rovnou "uvést do používání" - zde se zatím jedná o ruční doplnění řádku do převzatého dokladu.

Po zaúčtování pak celý záznam v hlavní knize téhož dokladu by vypadal takto:

 

Zaúčtovaná faktura za nákup majetku s doplněným řádkem "uvedení do užívání".

Zaúčtovaná faktura za nákup majetku s doplněným řádkem "uvedení do užívání".