Navigation:  Ekonomika > Příklady účtování >

Kontrola účtu 131xxx (111xxx)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kontrola účtu 131 (nebo 111)

I když tato funkce úzce souvisí s modulem Ekonomika, najdete ji v menu SKLAD -> PŘÍJMY -> PÁROVÁNÍ PŘÍJEMEK -> KONTROLA PÁROVÁNÍ FAKTUR. Jejím účelem je pomoci najít "nedostatky" mezi příjemkami zboží nebo materiálu na sklad, zaúčtovanými na sklad 111 nebo 131, a souvisejícími fakturami.

Funkčnost je zajištěna tak, že při převzetí Přijaté faktury směřující na účet 111* (pořízení materiálu) nebo 131* (pořízení zboží), se do řádku ekonomického dokladu zapíše jako Párovací symbol vazba na související příjemku (sklad + číslo dokladu příjemky).

 

tip2 Zapněte si volbu v Konfiguraci převzetí příjemek - "párovací znak jako číslo příjemky".

 

Faktura na účet 131 ... jako Párovací symbol přidána vazba na Příjemku.

Faktura na účet 131 ... jako Párovací symbol přidána vazba na Příjemku.

 

Jestliže je faktura propojena díky vztahům (drápy) s více příjemkami, rozdělí se částka na účtu 131 podle těchto vztahů na více řádků s příslušnými párovacími symboly. Případný rozdíl (např. chybu rozdělení) systém ponechá bez párovacího symbolu a je třeba tento problém vyřešit.

 

Neshoda částky na příjemce a v hlavní knize - nový typ zaznamenávané chyby. Prakticky znamená, že po zaúčtování příjemky do hlavní knihy na ní došlo k nějaké změně (např. spárování s fakturou za dopravu), ale ta již nebyla znovu do účetnictví promítnuta. Je třeba si uvědomit skutečnost, že jakákoli změna na skladových dokladech může mít dalekosáhlé důsledky nejen na stav skladu a správné finanční hodnoty jednotlivých dokladů a průměrných cen na skladových kartách, ale v neposlední řadě i na účetnictví. Každou změnu skladových dokladů je třeba s účetní konzultovat a přijmout taková opatření, aby byly promítnuty i do Ekonomiky.

 

Při práci se skladovými doklady může vznikat několik typů neshod v párech s přijatými fakturami - jedna polovina páru neexistuje (není převzata do účetnictví), neshoda částek, neshoda časového období .... vzniká tak matice chyb, kterou se snaží ukázat dostupná tisková sestava ... a ta ale může být až extrémně nepřehledná a nedokáže poskytnout úplně správný součtový finanční výsledek, protože některé neshody jsou jen vnitřní s4s a některé zase mají dopad i na účetnictví.

Proto si díky výše popsané funkčnosti (doplnění párovacích symbolů) může pomoci ještě jedním pohledem - a to dočasným využitím funkcí salda.

 

Zapněte si dočasně účty 131* nebo 111* jako "saldokontní" (v účetní osnově zapnutím příznaku ve sloupci "SA")

Dočasně přepněte režim párování saldokonta na "párovací symbol" menu EKONOMIKA -> SALDO -> KONFIGURACE SALDOKONTA

Tisková sestava saldokonta pro účet 131 vám potom detailně ukáže stav podle jednotlivých párovacích symbolů a krásně tak uvidíte, kde konkrétně je nějaká chyba.

 

Tisková sestava saldokonta - Saldo detailní.

Tisková sestava saldokonta - Saldo detailní.

 

Zde je pak vidět, kde chybí párovací znak (faktura není propojena s žádnou příjemkou), nebo naopak kde k příjemce chybí faktura, jaká a na straně kterého dokladu je chyba finanční.

 

note2 Číslo v hranatých závorkách - např. [43832] - je interní číslo ekonomického dokladu v databázi.