Navigation:  Sklad > Výdeje > Karta výdejky >

Chyby znemožňující výdej

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skladová dostupnost (generátor "S?" v nástrojové liště) použitá nad kartou Výdejky zobrazí všechny chyby naráz ...

ChybyVeVydejce-Identifikace

 

... a umožní, chybové řádky oddělit do nové výdejky tak, aby zbytek mohl být proveden a chyby odloženy k pozdějšímu řešení.

>>SKL                položka není v požadovaném množství skladem

>>VČ                položka má zapnutou evidenci výrobních čísel (šarží), ale výrobní čísla nejsou přiřazena (vybrána)

>>SKL+VČ         položka není v požadovaném množství skladem a tím pádem ani výrobní čísla nejsou přiřazena

 

Jestliže nemáte dostatek času nebo informací, nebo zboží, které už potřebujete vyskladnit ještě nebylo (?) naskladněno, můžete použít nástroj    Odděl chyby   , a vyskladnit alespoň to, s čím momentálně není problém.

ChybyVeVydejce-OddelenaVydejka

 

Z původní výdejky se chybné řádky přesunou do nové výdejky v přípravě a zboží, s nímž není žádný problém lze ze skladu vydat, a problematické položky následně dořešit.

Pokud je položka na více řádcích (vyskytuje se ve výdejce vícekrát), přesunou se všechny řádky pod novou výdejku.

ChybyVeVydejce-OddelenaVydejkaFinal

 

Oba doklady jsou spolu vzájemně propojeny a nesou stejné identifikátory (vazba na zakázku, fakturu, objednávku apod.)

IHNED, jakmile to bude možné se připravené Výdejce vraťte a chyby dořešte!