Navigation:  Zakázky > Přijaté objednávky > Karta přijaté objednávky >

Režim PDP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přenesená daňová povinnost (PDP) na Přijaté objednávce

Tvorba Přijaté objednávky z Nabídky generováním, převezme i režim PDP zadaný na řádku v nabídky do řádku Přijaté objednávky.

 

Režim PDP přenesený generováním z Nabídky.

Režim PDP přenesený generováním z Nabídky.

 

Způsoby zadání režimu PDP na Přijaté objednávce jsou shodné se způsoby na Nabídkce (popsány v kapitole Karta nabídky)

editací přímo na řádku Přijaté objednávky
editací v detailu řádku Přijaté objednávky
použitím tlačítka v hlavičce Přijaté objednávky

 

Hlavička Přijaté objednávky rozdělená do záložek - záložka "předání DP".

Hlavička Přijaté objednávky rozdělená do záložek - záložka "předání DP".

 

Pro tisk "přenesené daňové povinnosti" jsou upraveny všechny tiskové sestavy Přijatých objednávek v tuzemské měně, na kterých se uvádí DPH.