Navigation:  Nabídky > Karta nabídky >

Režim PDP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přenesená daňová povinnost (PDP) na Nabídce

Režim PDP (přenesená daňová povinnost) je možné uvádět už na Nabídce. Generováním následujích dokladů (přijatých objednávek, faktur - i zálohových) se přenáší u jednotlivých položek i režim PDP.

Nastavení režimu lze provést přímo editací řádku na kartě Nabídky ...

 

Možnost definice položek s "přenesenou daňovou povinností" na kartě Nabídky.

Možnost definice položek s "přenesenou daňovou povinností" na kartě Nabídky.

 

... v detailu řádku nabídky ...

 

Nastavení PDP v detailu řádku Nabídky.

Nastavení PDP v detailu řádku Nabídky.

 

... nebo v hlavičce Nabídky (pro všechny řádky dokladu hromadně)

 

Hromadné nastavení režimu PDP na hlavičce Nabídky. záložka "předání DP" 

Hromadné nastavení režimu PDP na hlavičce Nabídky.
záložka "předání DP"

Pro tisk nabídky v režimu PDP je třeba použít typ výstupu „standard včetně sazby DPH“, zatím není provedena úprava pro formulář v cizí měně.

Režim PDP je zohledněn i v případě cenové rekapitulace variantní nabídky.

 

Příklad zobrazení režimu PDP na tiskové sestavě Nabídky

Příklad zobrazení režimu PDP na tiskové sestavě Nabídky