Navigation:  Nabídky > Karta nabídky >

Aktivní link na webstránky zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Potřebujete vašemu zákazníkovi podat vyčerpávající informace o produktu a možnosti tisku nabídky jsou co do rozsahu nedostatečné. Nebo potřebujete zákazníka rovnou nasměrovat na konkrétní položku vašeho e-shopu?

Využijte možnosti Soft-4-Sale odeslat zákazníkovi nabídku, která bude obsahovat základní informace o produktu, ale která bude mít současně na PDF výstupu na řádku zboží aktivní odkaz na definovanou webovou stránku s dalšími rozsáhlými informacemi k danému zboží.

 

Na kartě zboží pro tento účel využijeme "Dynamické technické parametry" na ceníkové "technické" kartě zboží.

 

Definice URL odkazu - Technická karta zboží 

Definice URL odkazu - Technická karta zboží 

 

NÁZEV PARAMETRU- musí obsahovat text "www" nebo "URL odkaz". Na konkrétním znění nezáleží, slouží jen pro orientaci uživatele. Je však rozhodující pro dohledávání a musí tedy obsahovat spojení písmen URL nebo WWW.

POPIS1                - obsahuje uvozující text, který se už vytiskne na sestavě nabídky a vedle něhož je pak uvedena samotná URL adresa

POPIS2- do tohoto pole systém sám zapisuje tzv. "zkrácené URL". Zobrazuje se jako odkaz na tiskové sestavě, jestliže je vyplněn.
POPIS3- obsahuje už samotný odkaz (max. 4000 znaků). Jestliže je odkaz delší než 32 znaků, nabídne systém jeho "zkrácení" a výsledek uloží do pole POPIS2

pozor  pro tvorbu zkrácené URL adresy je nutný přístup k internetu. Zkrácené URL se generuje přímo na webu a nelze jej libovolně měnit.

 

Aktivní URL odkazy jsou dostupné na tiskových sestavách "Standard", "Formát tabulky", "Se zahraniční měnou" a "Formát tabulky v zahraniční měně". Jestliže je u zboží zboží vytvořen výše popsaný dynamický technický parametr typu WWW* nebo URL*, je pak automaticky na těchto sestavách vytištěn.

 

Tiskový výstup nabídky pak může vypadat například takto:

 

Nabídka ve formátu PDF s aktivním URL odkazem.

Nabídka ve formátu PDF s aktivním URL odkazem.

 

Zákazník se pak jednoduše klepnutím na tento odkaz přímo v prohlížeči PDF souborů dostane na adresu, kterou si přejete ...

 

URL adresa otevřená díky aktivnímu odkazu ve vaší nabídce.

URL adresa otevřená díky aktivnímu odkazu ve vaší nabídce.