Navigation:  Nabídky > Karta nabídky >

Generování Přijaté objednávky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Úspěšná Nabídka obvykle končí objednávkou od odběratele. Přímo z nabídky ji můžete vygenerovat použitím generátoru PObj! v nástrojové liště

 

Generování přijaté objednávky z více nabídek

Funkce z menu

menu NABÍDKY -> GENEROVÁNÍ PŘIJ. OBJEDNÁVEK Z NABÍDEK

Vznikla nová funkce „Generuj přijatou objednávku“ se zjednodušeným přehledem nabídek, s možností filtrace dle Odběratele.

Zjednodušený přehled nabídek pro generování Přijaté objednávky z více Nabídek

Zjednodušený přehled nabídek pro generování Přijaté objednávky z více Nabídek

 

do každé použité Nabídky se zapíše odkaz na vygenerovanou Přijatou objednávku (jako 'následek'). Díky tomu jsou pak všechny tyto Nabídky vidět a dostupné v přehledu souvisejících dokumentů.
do vygenerované PObj se zapíše formou poznámky 'Přijatá objednávka byla vygenerována hromadně z nabídek .....' se seznamem všech použitých Nabídek.

 

Z Přehledu Nabídek

menu NABÍDKY -> PŘEHLED NABÍDEK

Na přehled nabídek bylo přidáno příznakové (výběrové) pole, které umožňuje dofiltrování pouze vybraných nabídek.

Generátor PObj! nad přehledem umožňuje generovat jednu Přijatou objednávku z více nabídek (odpovídajících právě nastavenému filtru). Do nové Přijaté objednávky se přenáší veškeré řádky nabídek. V hlavičce se vyplní pouze firma, je-li shodná ve všech nabídkách. Další úprava karty Přijaté objednávky je tedy ponechána na uživateli. V souvisejících dokumentech se zobrazují informace jak ze strany nabídky, tak ze strany přijaté objednávky.

 

Generování Přijaté objednávky z několika Nabídek.

Generování Přijaté objednávky z několika Nabídek.

 

pozor Tato metoda není vhodná, jestliže tvoříte takzvané "variantní nabídky" (jeden dokument obsahuje několik variant nabídky).

 

Z toho důvodu je do generátoru z více nabídek přidána kontrola jsou-li v nabídkách použity varianty. Jestliže ve vašem výběru nabídek pro generování je jediná s variantami, systém toto hromadné generování Přijaté objednávky nedovolí.