Navigation:  Nabídky >

Tisk nabídky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce Tisk nabídky otevře okno se seznamem vytvořených nabídek. Vybranou/aktivní nabídku vytisknete funkční klávesou TISK. Funkce  Přehledová sestava obsahuje všechny evidované nabídky a je tříděna podle čísla nabídky sestupně. Díky třídění vidíte nejaktuálnější (nejnovější) nabídky nahoře. Zvolenou nabídku označíme kliknutím myši do vybraného řádku.

 

vyber.nab

 

Funkční tlačítka

tisk2         tiskne přímo na standardní tiskárnu (default) nastavenou ve Windows. Tiskne se jedna kopie celé nabídky. Jednotlivé řádky nabídky se zbožím jsou řazeny podle pozice (vzestupně).

ukaz        zobrazí vybranou nabídku

formula         otevře okno pro nastavení typu výstupního tiskového formuláře nabídky.

oprava        otevře kartu nabídky k editaci.

hledej-I        umožňuje dohledat nabídku dle hledaného textu.

od-I        skočí na první řádek nabídky, kde je hledaný text uveden.

 

Tiskové formuláře

Jedná se o další varianty tiskových formulářů nabídek, které směřují k nabídkám v zahraničních měnách. V současné době je možné vytisknout nabídku s českým popisem v zahraniční měně, s anglickým popisem v zahraniční měně, v anglickém jazyce s českou měnou a je možné vytisknout nabídku v ruském jazyce se zahraniční měnou. Toto jsou formuláře, které navazují na možnost zadat zahraniční cenu na nabídkových formulářích. Existují dvě varianty výpočtu zahraniční ceny. První spočívá v tom, že nabídku vytváříte primárně v české měně a poté přes opravné tlačítko přepočtete do libovolné zahraniční měny. Druhá varianta předpokládá, že nabídka je primárně tvořena v zahraniční měně a po zadání kurzu je možné požádat systém pomocí přepočítávacího tlačítka plus o přepočet do české ceny.

 

Tvorba nabídky v zahraniční měně je možná jednak díky tomu, že při přenosu zboží do ceníku se přebírá zahraniční cena dle ceníkové karty, a to cena katalogová, a nebo je možné přímo na řádku nabídkového formuláře vyplňovat zahraniční měnu. Z hlediska přenosu ceny z ceníkových karet do formuláře je třeba upozornit na to, že systém zatím nereaguje na fakt rozdílnosti měn. Pokud nabídku vytváříte primárně v DM a některé položky mají zahraniční cenu v USD, proběhne automaticky přesun dolarové ceny do řádku nabídky a tudíž dojde k chybně zadané zahraniční ceně. Pokud se vychází z ceníkových karet, které mají různé základní zahraniční měny, je dobré celou nabídku tvořit primárně v Kč.

 

Mezi další zahraniční formuláře patří nabídka anglicky v zahraniční měně. Jedná se opět o formulář v anglickém jazyce, kde je cena tištěna v zahraniční měně a opět platí pravidlo, že lze nabídku přepočítat do zahraniční měny s názvem Kč v kurzu 1:1 a získat tak anglickou notaci české nabídky. Při volbě formuláře tisku nabídky jsou modře zvýrazněny tři varianty, které pracují se zahraniční měnou. Jedná se za prvé o standardní nabídku v zahraniční měně psanou česky, potom se jedná o standardní česky psanou nabídku se zahraniční měnou, kde je zkalkulováno DPH a třetí, novou, variantou je anglická notace v zahraniční měně.

 

Mezi nové tiskové formuláře nabídek patří i formulář, který tiskne všechny čtyři ceny, ceny bez DPH a ceny včetně DPH vhodný pro komunikaci se segmentem, který není plátcem DPH. Tento formulář s oběma cenami obsahuje dva řádky cen, vždy cenu jednotkovou bez DPH, cenu celkem bez DPH, cenu jednotkovou včetně DPH a cenu celkem včetně DPH. Celková hodnota DPH není v konečném dokladu kalkulována z jednotlivých řádků, ale je zkalkulována tak, jako by se jednalo o daňový doklad - nejdříve jsou sečteny základy DPH a teprve na tyto základy DPH je aplikovaná příslušná sazba DPH.

Mezi tiskovými formuláři nabídky se objevil nový formulář cca 14, což je formulář tabulkový na šířku, kde jsou uvedeny veškeré informace o cenách, názvu, výrobci a technických parametrech. Tato přehledová tabulka je velice jednoduchý příklad jakým lze doložit rozsáhlou nabídku o cenovou a materiálovou kalkulaci.

Pro výběr formuláře slouží ikona ikona.1, po jejímž prokliknutí se Vám objeví následující karta s různými možnostmi nastavení tisku.

 

nabslov

 

 

Tisková sestava - konfigurovatelná na výšku

Došlo k rozšíření možnosti nastavení parametrů + dle zvolené jazykové mutace zajistit i překlad popisů sloupců v příslušném jazyce (pozice, název a popis zboží, množství, cena, atd.)

Je možné nastavit překlad této sestavy bez ohledu na nastavení systému do jednoho z 5 jazyků, překlad probíhá pro popisky, sestavy a podsestavy sumace DPH kromě popisků, je volán také překlad názvy a popisu zboží, pokud je pro zboží definován.

Tato sestava existuje i ve variantě pro tisk konfigurovatelné nabídky na výšku v zahraniční měně.

 

vyska.zahr