Navigation:  Nabídky > Karta nabídky >

Formátované RTF texty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Některá vybraná pole v systému umožňují formátování textu (podobně jako třeba ve Wordu). Vedle takových polí najdete ikonu s "barvami" nebo textem "RTF".

V práci s formátovanými texty (RTF) dochází od verze G6.25a k, pro uživatele téměř nepostřehnutelné, změně, která by měla opět odlehčit systémové aplikaci a přispět tak její vyšší stabilitě.

Čeho si uživatel určitě všimne, je grafické znázornění formátovaného textu.

Grafické znázornění použití formátovaného textu.

Grafické znázornění použití formátovaného textu.

 

Nyní je pole, ve kterém je použit RTF formátovaný text, celé podbarveno. Je tedy na první pohled zřejmé, který text je a který není formátovaný.

Pole obsahující RTF je nyní zamčené proti jakékoli editaci a je v něm zobrazen pouze jeho obsah formou obyčejného neformátovaného textu. Jeho formátování se tedy projeví pouze na tiskových výstupech a nezatěžuje tak aplikaci, když to není třeba. Jakákoli úprava, grafická ale i obsahová, formátovaného textu je možná pouze prostřednictvím grafického editoru, který otevřete použitím příslušné ikony.

Jednoduchý editor textů integrovaný v MS Access.

Jednoduchý editor textů integrovaný v MS Access.

 

Pamatujte však na to, že systém Soft-4-Sale je především informační, databázový systém a ne grafický editor. Díky tomu, že formátovaný text obsahuje velké množství řídících a formátovacích znaků (které uživatel nevidí !!), je "datově" podstatně větší, než text prostý. Pokud navíc použijete v takovém textu například obrázky nebo různá loga, pamatujte na to, že v databázi zabírá obrázek cca 10-ti násobek své velikosti. Neuvážené používání RTF textů má za následek neúměrné a zbytečné zvětšovaní vaší databáze, což může vést ke zpomalování práce s daty, nebo rychlejšího dosažení omezujících limitů velikosti databáze a tím například nutnosti přechodu z free verze SQL databáze na verzi placenou.