Navigation:  Marketing >

Reference

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Modul Reference v systému Soft-4-Sale představuje nástroj na správu a evidenci referencí "velkých a důležitých" zakázek, které lze následně použít při jiných výběrových řízeních jako ukázku vaší práce.

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled referencí
Přehled technických hodnot referencí
Nová reference
Tisk přehledu referencí
Konfigurace