Navigation:  Marketing > Reference >

Přehled referencí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled referencí vám zobrazí seznam všech položek (referencí) evidovaných v systému Soft-4-Sale.

prehled.ref

Uživatel má následující možnosti využití:

Centrální evidence referenčních instalací (objektů)
Detailní popis a roztřídění referenčních objektů, možnost obrazových příloh
Replikovatelné obrazové přílohy pro tisk referenčních listů
Uživatelsky definovatelná struktura sledovaných technických parametrů reference (vazba na dotazníky)
Vyhledání reference na základě zadaných podmínek (má určité parametry)
Tiskové výstupy