Navigation:  Zakázky > Vystavené objednávky >

Přehled zboží ve vystavených objednávkách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled zboží na vystavených objednávkách zobrazuje všechno zboží, které se objevuje uvnitř vystavených objednávek opět s možností třídění tentokrát i podle typu zboží, výrobce a hlavního dodavatele.

 

 prev

 

Nad Přehledem zboží ve vystavených objednávkách byl doplněn generátor Prev! (převodky) podle nastaveného filtru (co "vidím" to přebírám). Tento generátor převádí do převodky aktuálně zobrazené (filtrované) zboží. Zboží musí být v ceníku skladovatelné.

 

Generátor Příjaté faktury z více Vystavených objednávek

Stane se, že dodavatel vám dodá zboží jako neúplný mix z několika vámi vystavených objednávek? Nově je možné vygenerovat Přijatou fakturu (i zálohovou) pro jednotlivě vybrané položky Vystavených objednávek. Nad Přehledem zboží ve vystavených objednávkách jsou dostupné generátory DosloGen (přijatá faktura) a DosloZalGen (přijatá zálohová faktura). V Přehledu zboží ve vystavených objednávkách si označte potřebné položky zboží (zelený sloupec se zatržítkem), zobrazte si jen "označené" a použijte jeden z těchto generátorů.

 

V následujícím dialogovém okně zvolte, zda chcete vytvořit doklad nový, nebo doplnit položky do dokladu již existujícího.

 

 GenDosloDialog

 

Vytvoř doklad        - Pro vybrané položky tak lze vygenerovat novou Přijatou fakturu nebo novou Přijatou zálohovou fakturu.

Doplň doklad- vybrané  položky je možné doplnit do již existující faktury. Před dokončením této akce systém kontroluje a vyžaduje, aby byl vybrán odkaz na doklad, do kterého se položky mají doplnit.

note2 V rozbalovacím poli se nabízí pouze "neprovedené" (neuzavřené) faktury vybraného dodavatele.

 

 GenDosloDialogVyberDoklad

 

note2 Jestliže zvolíte tlačítko Doplň doklad a přitom, žádný doklad nevyberete, systém vás na to upozorní podbarvením pole žlutě a nepustí vás dál.

 

Zrušit                - ukončí funkci bez vygenerování dokladu.

 

Pokud uživatel vybere položky více různých dodavatelů, je upozorněn zprávou a generování dokladu neproběhne.

 

 GenDosloViceDodavatelu

 

Číslo vystavené objednávky a pozice položky na vystavené objednávce se přenáší do řádků přijaté faktury pro potřebu párování a následných vazeb (příjem na sklad a označení položek v objednávce jako "dodáno").

 

 GenDosloDialogVazba

 

pozor  POZOR - pokud uživatel na přijaté faktuře použije následně kumulaci stejného zboží, tato vazba se ztratí!

 

tip2 Další možnost, jak vygenerovat Přijatou fakturu z více vystavených objednávek najdete v menu ZAKÁZKY -> VYSTAVENÉ OBJEDNÁVKY -> GENEROVÁNÍ PŘIJATÉ FAKTURY. Zde však bez možnosti výběru položek zboží - tedy pouze celé objednávky lze spojit do jedné faktury.

 

 

Generátor Příjemky z vystavené objednávky

Generátor Příjemky z vystavené objednávky (jednorázový) byl upraven přidáním nových funkcí  "Nová" i "Doplň", aby se číslo objednávky zapsalo i do řádků příjemky (podobně jako to probíhá při generování příjemky z více vystavených objednávek).