Navigation:  Operativa > Plánování času >

Hromadné naplnění časových plánů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Velmi silným nástrojem pro plánování času je hromadné naplnění plánu času. V levé části může uživatel definovat kritéria výběru (marketingový výběr, firma, teritorium, obchodník) pro které chce nastavit hromadné plánování. Zde má na výběr pro jaké období bude plánování provedeno, možnost nastavení intervalu opakování a to i pro jednotlivý den a kterého obchodníka se to má týkat. Tak mu lze naplánovat pravidelně se opakující návštěvy.

hrom.naplnenii