Navigation:  Operativa > Plánování času >

Týdenní pohled časových plánů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V týdenním plánování času lze zobrazit  úkoly, proaktivity a jednání

délku zobrazeného Úkolu se nebere z konfigurace, ale přednostně z pole PRACNOST na kartě úkolu. Pokud pole pracnost bude "0", je zobrazena délka úkolu dle konfigurace. Tím odpadá nutnost duplikovat úkol časovým plánem.
úkoly při zvolené konfiguraci "dle začátku" jsou zobrazeny v délce dle konfigurace, začátek je na začátku pracovní doby (7:00), řazení probíhá dle interního čísla úkolu vzestupně (při více záznamech v rámci jednoho dne)
záznamy z Jednání jsou zobrazeny v délce dle konfigurace, začátek je na začátku pracovní doby (7:00), řazení je dle čísla jednání vzestupně (při více záznamech v rámci jednoho dne)
možnost nastavit čas začátku a konce pracovní doby (barevně odlišná část kalendáře)

Konfigurace barev použitých v týdenním plánu času

Novinkou v plánování času je možnost konfigurace barev zobrazení jednotlivých činností v týdenním plánu času (menu Operativa – Plánování času – Týdenní pohled časových plánů – tlačítko „Konfigurace“).  Uživatel si může navolit pro každou činnost jiný typ barvy a tím zpřehlednit celkový pohled. Barvu změníte kliknutím na její současný výběr a následně vyberete z palety barev tu, která bude odpovídat vašim požadavkům. Výběr potvrdíte klávesou OK.

konfig.tyden