Navigation:  Operativa >

Plánování času

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled časových plánů
Nový časový plán
Tisk přehledu časových plánů
Týdenní pohled časových plánů
Hromadné naplnění časových plánů
Přehled firem - plánování času
Konfigurace
Křížové tabulky časových plánů