Navigation:  Operativa > Úkoly >

Jak úkolovat skupinu pracovníků?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jestliže například vysíláte k zákazníkovi celý servisní tým, potřebuje efektivně jejich práci řídit - plánovat. Jak tedy řešit "sdílení" úkolu (dva technici mají řešit společně stejný úkol u stejného zákazníka)?

Distribuce úkolu

Použití tzv. "distribučního" tlačítka (vedle pole 'Zodpovídá' na kartě úkolu ?) provede vygenerování přesné kopie úkolu na všechny vybrané uživatele (obchodníky, techniky).

Použijete-li toto řešení vznikne vám pro každého člena skupiny jeden "jeho" úkol, který by pak musel sám úřadovat - označovat jako hotový, psát řešení ... složitě jej provazovat k servisnímu zásahu atd. atd. ... a asi by se za chvíli začaly v systému množit neukončené úkoly a celé by se to stalo nepřehledným.

Navíc i zadavatel by každou změnu musel promítat, teď už samostatně, do všech kopií úkolu.

Využití pole "Na vědomí"

- má-li úkol řešit jeden jediný technik, vytvořte pro něj úkol a jeho jméno uveďte v poli ZODPOVÍDÁ (takový úkol se mu zobrazí i v aplikaci Obchodník na webu)

- má-li úkol řešit společně skupina techniků, vytvořte pro ně opět JEDINÝ úkol. "Vedoucího skupiny" uveďte v poli ZODPOVÍDÁ (bude zodpovědný za zúřadování případu v systému, vygeneruje servisní zásah, doplní řešení do úkolu, nebo jej minimálně označí jako splněný ... prostě na čem se domluvíte). Ostatní členy skupiny uveďte v poli NA VĚDOMÍ (poklepáním na pole se otevře seznam s možností výběru, označení jednotlivých členů).

Prakticky tak budete mít jeden jediný dokument u nějž pak můžete jednoduše měnit zadání, termín a pod. --- ale díky volitelné funkčnosti jak v S4S, tak v aplikaci Obchodník na webu, jej uvidí všichni zúčastnění (a případná změna se tak promítne ihned současně všem). Ovládat, editovat jej může kdokoli z nich (doporučoval bych však "zodpovědného", aby se pak nevymlouvali jeden na druhého). Stačí tak potom označit jako hotový jeden jediný úkol, napsat jedno jediné řešení, vazba na Servisní zásah bude také jedna jediná a jednoznačná atd.