Navigation:  Operativa > Úkoly >

Křížové tabulky úkolů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Formulář křížové tabulky úkolů byl upraven tak, aby bylo možné zadat filtr na Zakázku.

KT-ukoly

Funkční tlačítka

ukaz        zobrazí přehled  vybraných úkolů

graf        graficky zpracuje vybraná data

volby        otevře okno  s konfigurací tisku křížové tabulky

zpet         zavře okno

marketing        zobrazí okno generování marketingového výběru firem

tabulka        výběrový dotaz převede do tabulky

vymaz        vymaže hodnoty ve formuláři