Navigation:  Operativa > Plánování času >

Přehled časových plánů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pod úkolovým managementem je vybudována informace o plánování času. Pokud je úkol plánován na určitý týden, konkrétní hodnoty času plánovaného na splnění úkolu vytváří tzv. plánované časové události. Je tedy možné rozebrat, že daný úkol je sice plánován na jeden měsíc, ale přitom plánované činnosti probíhají třikrát v rámci daného měsíce např. vždy 2 hodiny na konci týdne. Z toho vyplývá, že úkolový management získává hlavní roli v evidenci významných úkolů, které jsou rozebrány do časového plánu spolu s ostatními plánovanými činnostmi. Navíc v souvislosti s vybudováním tzv. proaktivních dokumentů získává uživatel Soft-4-Sale další nástroj pro jednoduché aktivní připomenutí nutných činností bez nutnosti používat pro toto úkolový management. Je tedy možné z úkolového managementu odbourat jednoduché činnosti, které má daný uživatel splnit, nebo na které prostě nemá zapomenout.

Úkolový management byl tedy rozdělen na tři logické části, které mají samostatnou funkcionalitu.

Úkoly
Plánování času
Proaktivní události

prehled.planovani