Navigation:  Operativa > Plánování času >

Nový časový plán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Plánování času

Plánování času je možné realizovat z několika míst.

 

Plánovaný čas lze vyplňovat přímo v kartě úkolu (od kdy do kdy je plánování provedení určité činnosti)
Dále lze z kalendáře plánovaného požádat o vybudování nové časové položky plánu bez toho aby tato položka měla vazbu na konkrétní úkol. Je možné plánovat čas mimo rámec hlavních úkolů. Použijete buď z menu funkci "nová položka časového plánu", nebo si pro tuto funkci nastavíte  horkou klávesu.
A další možností je zadávat plán činností do OL2000 a synchronizovat časový plán s OL2000

 

Informaci o plánovaném čase může uživatel získat z přehledu plánování času. Zde je kompletní plánování času pro všechny uživatele. Tento plán je možné zobrazit i v kalendářovém pohledu v OL2000.

 

 

Všechny tyto metody můžete kombinovat !

Díky tomu, že do OL2000 může uživatel zapsat novou položku „kalendáře“ (kalendář přesně odpovídá našemu pojetí časového plánu), bude tato položka synchronizována do systému Soft-4-Sale. Pokud tato položka odpovídá konfiguraci, objeví se ve vašem systému, pokud by byla např. privátní, nebude synchronizována, je-li v konfiguraci kalendáře Soft-4-Sale požadavek: vyhýbat se privátním položkám.

 

Karta Plánu času

Karta Plánu času

 

Příznak ukončení na kartě úkolu

Na kartě plánu času najdete nově příznak ukončeno a možnost zatržení tohoto příznaku na kartě úkolu pod záložkou plánování času.

 

Tlačítko "G"

Na kartě plánu času bylo vytvořeno nové tlačítko "G" (modré), které vyvolá v internetovém prohlížeči přidání plánu času do google kalendáře (v prohlížeči musí být uživatel přihlášen na google účet) ... přidání je nutné potvrdit tlačítkem "ulož" ... je možné předvyplnit pouze tato pole Název, Datum a čas OD-DO, Kde (místo), popis.

 

Možnost odeslání SMS

 

Nad Plánem času je také možné vyvolat odeslání SMS zprávy adresovanou na mobilní telefon kontaktní osoby ovedené na časovém plánu. V konfiguraci SMS zpráv je k dispozici záložka pro definování přednastavených textů pro okno Plánu času.

 

Okno samotné SMS zprávy obsahuje i pole datum a čas, kde můžete zadat datum a čas, kdy se má SMS zpráva doručit.

 

Možnost odložení odeslání SMS zprávy.

Možnost odložení odeslání SMS zprávy.

 

Pokud je termín nastaven na budoucnost, jsou hodnoty zvýrazněné červenou barvou. V opačném případě jsou standardní černou. Pokud je termín v minulosti nebo aktuální, bude SMS zpráva odeslána okamžitě.

 

 

Distribuce Plánu času

 

Použitím distribučního tlačítka lze v zobrazeném seznamu Obchodníků vybrat další spolupracovníky, kterým se vybraný plán času zkopíruje do "jejich" kalendáře.

 

Plán času - možnost distribuce dalším obchodníkům.

Plán času - možnost distribuce dalším obchodníkům.