Navigation:  Logistika >

Sklady s řízením plošných rozměrů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kontrola skladů s řízením plošných rozměrů

menu LOGISTIKA -> SKLADY S ŘÍZENÍM PLOŠNÝCH ROZMĚRŮ -> STAV SKLADU S PLOŠNÝMI ROZMĚNY najdete přehledovou sestavu, která zobrazuje veškeré evidované zboží v režimu plošných rozměrů.

 

KontrolaMN

 

Tlačítko ButonKontrolaMN uživateli nabízí přehlednou tabulku s informacemi o množství vedeném na skladové kartě a množstvím v tabulce Sklad SQ, což je evidence rozměrů.Uživatel tak jednoduše získá informaci o rozdílech v evidenci a může sjednat nápravu

 

KontrolaMN-1

 

Tabulka rozdílů mezi skladovým množstvím a množství plošných rozměrů