Navigation:  Sklad > Skladové analýzy >

Konfigurace obrátkovosti zásob

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Konfigurace analýzy obrátkovosti zásob

KonfiguraceObratkovostiZasob

Konfigurace obsahuje časový údaj, ke kterému dni chcete obrátkovost vyhodnotit.

note2Pokud datum nevyplníte, bude obrátkovost vyhodnocena k dnešnímu dni (k datu v systému počítače). Pokud je zadán určitý den jste schopni vyhodnotit obrátkovost i zpětně k libovolnému datu (samozřejmě jenutné, aby toto datum bylo v oblasti, kde v systému evidujete skladové pohyby).

Druhým parametrem je počet dnů na vyhodnocení obrátkovosti. Tento údaj omezuje sledované období a slouží k tomu, aby bylo možné zprůměrovat zjištěné údaje, protože potřebujete pro výpočet obrátkovosti průměrný stav zásob ke každé položce a průměrný objem výdejů v rámci jednoho dne.

pozor Pokud zadáte, že chcete obrátkovost spočítat z údajů za posledních 10 dnů, tak je velmi pravděpodobné, že výsledek obrátkovosti nebude přesný, protože za 10 dnů bude mít velké množství položek třeba nulové výdeje nebo bude mít náhodné nebo extremně vysoké stavy zásob. Je tedy dobré, aby počet dnů, které chcete použít pro zprůměrňování, byl dostatečně veliký a současně, aby tento počet dnů nezasahoval časově před velkou skladovou uzávěrku (archivaci), protože před tímto datem již nejsou v systému žádné příjmy ani výdaje.

Třetí parametr se jmenuje Obrátkovost bez ohledu na sklad. Jinými slovy to znamená požadavek na kumulaci skladových karet.
Vypnutý příznak- budete na obrátkovost zboží ABC nahlížet samostatně na každém skladě a tudíž i převod mezi sklady bude považován pro sklad, ze kterého se vydává, za prodej.

Příklad:  Mám sklad materiálu a sklad hotových výrobků. Do hotového výrobku se materiál přenáší konstrukční převodkou sestavením. Konstrukční převodka mezi těmito dvěma sklady tedy znamená v podstatě pro materiál jeho výdej.

Zapnutý příznak- chcete sledovat obrátkovost bez ohledu na sklady. Meziskladové převody nebudou považovány za výdej a celá položka se bude kumulovat, co se týče množství a stavu zásob, přes všechny sklady, které analyzujete. V takovém případě skladové převody nejsou považovány za výdej! Průměrný stav zásob je dán průměrnými stavy na všech skladech, na kterých se tato položka vyskytuje.
Čtvrtým parametrem, pro které sklady bude počítána obrátkovost, je možné vybrat jen určité sklady, které chcete analyzovat. Systém bude zpracovávat pouze všechny příjmy a výdeje na vybraných skladech. Zapište seznam skladů oddělených středníkem.

pozor POZOR na kombinaci výběru konkrétního skladu a stavu příznaku "bez ohledu na sklad". Může dojít k rozdílným interpretacím obrátkovosti podle toho, zda se budeou nebo nebudou započítávat i převody!