Navigation:  Sklad >

Skladové analýzy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Nepohyblivé zásoby
Konfigurace nepohyblivých zásob
Křížové tabulky nepohyblivých zásob
Obrátkovost zásob
Konfigurace obrátkovosti zásob
Křížová tabulka obrátkovosti zásob
Nesrovnalosti vydaného a prodaného zboží