Navigation:  Sklad > Skladové analýzy >

Nepohyblivé zásoby

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled nepohyblivých zásob vám dá informaci o položkách, které se jeví jako nepohyblivé. Také o celkové hodnotě nepohyblivých zásob ke konkrétnímu dni, ke kterému si necháte přehled zpracovat.

Charakter nepohyblivých zásob je trochu složitý pojem, který si lze představovat různě a v různých firmách může mít různé pojetí. Je třeba si uvědomit, že za nepohyblivé zásoby je možné považovat takové, které se neměnily více než 20 dní, 100 dní atd. Pro každou firmu, pro každý sortiment je tato hranice nepohyblivosti jiná.

Navíc je možné, aby uživatel analyzovat vliv této hranice na objem nepohyblivých zásob. Časový interval nepohyblivosti, si tedy můžeme představit jako parametr a v rámci konfigurace přehledu nepohyblivých zásob jej uživatel může změnit.

sklad_006

Druhým parametrem zpracování nepohyblivých zásob je podmínka, k jakému datu chcete tyto informace vyhodnotit. Standardní pohled bývá takový, že chcete zjistit stav k aktuálnímu dni. Je ovšem možné, pokud si chcete udělat představu o tom, jak se vyvíjely zpětně v minulosti nepohyblivé zásoby, zpracovávat analýzu nepohyblivých zásob i k určitému konkrétnímu dni. Tedy například rok, dva, tři zpět (pokud ovšem vaše databáze obsahuje opravdu veškeré skladové pohyby za toto období).

Konfigurace parametrů nepohyblivých zásob je dostupná z přehledu tlačítkem ButonKonfig nebo z menu SKLAD -> SKLADOVÉ ANALÝZY -> KONFIGURACE NEPOHYBLIVÝCH ZÁSOB.

note2 Nevyplněné datum v Konfiguraci nepohyblivých zásob znamená, že analýza proběhne k aktuálnímu datu. Tedy 100 dnů zpět ode dneška.

kterou skladovou kartu je možné považovat za nepohyblivou ?

Nejjednodušší situace je taková, že v průběhu období, které chce uživatel analyzovat, bylo trvale na skladě určité množství a při tom nebylo toto zboží vydáváno.
Druhá situace, kdy je položka považována za nepohyblivou, je taková, kdy na skladě na počátku hodnoceného období bylo určité množství zboží, ale došlo k dalšímu nákupu zboží, aniž by se v daném období položka vydávala.
Třetí a nejsložitější situací je stav, kdy zboží stále leží na skladě, ale při tom jsou realizovány drobné výdeje. Současný systém analýzy nepohyblivých zásob pracuje tak, že za nepohyblivé zásoby považuje ty položky, jejichž objem výdejů ve sledovaném období je menší než definované procento konečného stavu zásob. Výchozí hodnotou je 50%, kterou je možné upravit v konfiguraci nepohyblivých zásob.

Představme si situaci, kdy na skladě je 100ks, dojde k výdeji 20ks a konečný stav na skladě je tedy 80ks, které lze považovat za nepohyblivé zásoby, protože těchto 80ks se ve sledovaném období (např. 90-ti dnech) nehnulo. Tudíž leží na skladě 90 dnů a jsou tedy nepohyblivé. Pokud tedy celková hodnota výdejů nepřesahuje ani polovinu konečného stavu zásob, považuje ji systém za nepohyblivou. Objem výdejů přitom vidíte v přehledu.

V rámci analýzy jsou ignorovány veškeré převody. Převody do jiného skladu nejsou v současné chvíli považovány za výdeje.

Také je nutné si uvědomit, že analýza bude mít většinou smysl jen pro určité sklady. Především sklady, které tvoří centrum prodeje (prodejní sklady) má smyl takto analyzovat. Sklady náhradních dílů budou vykazovat jistě ve velké míře efekt nepohyblivých zásob.

 

Význam polí v přehledové sestavě Nepohyblivých zásob

Všechny položky zobrazené v tomto přehledu jsou systémem pavžovány za "nepohyblivé". Pokud pomineme pole známá z jiných přehledů stavu skladů, mající zde spíše informativní charakter, nabízí systém v jednotlivých sloupcích tyto informace:

START- množství na skladě na začátku sledovaného období (zvolené datum - interval nepohyblivosti)
VYD.- množství, které bylo v sledovaném období vydáno
END- množství na skladě na konci sledovaného období
HODNOTA- finanční hodnota skladové karty na konci sledovaného období
NYNÍ- množství na skladě ke dnešnímu dni

 

Tlačítkem ButonSuma lze zobrazit mimo jiné i Hodnotu nepohyblivých zásob.

NepohybliveZasoby-Suma