Navigation:  Sklad > Skladové analýzy >

Obrátkovost zásob

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skladová analýza obrátkovosti zásob

Obrátkovost zásob        - je vyjádření ve dnech doby, za kterou je vyprodán průměrný stav zásob při průměrném vydávání. To znamená, že tento údaj reaguje na rychlost prodeje nakupovaného zboží. Pokud mám na skladě za 10 mil. zboží a každý den průměrně vydávám za 1 mil., pak je obrátkovost zásob 10 dní. Z toho tedy plyne, že při průměrném výdeji jsem schopen za 10 dní vyprodat průměrný stav zásob.

Průměrný stav zásob        - Tento průměrný stav zásob nemusí být ve schodě s konečným stavem zásob, protože pokud jsem schopen dnes nakoupit za 10 mil. a zítra je za 9 mil. okamžitě vydávat ze skladu a toto udělám 3 x do měsíce, potom průměrný stav zásob není 10 mil., ale v podstatě jen velice nízká úroveň, protože existuje i mnoho dní, kdy na skladě leží pouze 1 mil.

Například pokud ze 100 dnů mám na skladě 90 dnů zboží za 1 mil., nakoupím a zbývajících 10 dnů mám zboží za 9 mil., pak průměrný stav zásob bude někde blízko tomu 1 mil. Systém tedy pro vyhodnocování obrátkovosti zásob musí pro každou položku a pro celý sklad vypočítat průměrný stav zásob za určité období. Současně za stejné období systém vyhodnocuje objem výdejů ze skladů u každé položky a je tedy ke každé položce schopen vyhodnotit její obrátkovost.

Jeden z údajů obrátkovosti může být vyjádřen jako celkový pohled. Můžeme finančně vyjádřit průměrný stav celého skladu a průměrný objem výdejů, který jsme schopni realizovat během jednoho dne. Podílem těchto dvou hodnot (průměrný stav zásob / průměrný objem výdejů za jeden den) se dozvíme, za kolik dní jsme schopni vyprodat celý sklad. Tím získáme jedno velké číslo = obrátkovost vztaženou k celému skladu. Samozřejmě, že v rámci tohoto skladu, každá z položek může mít obrátkovost jinou. Najdou se tam položky, které mají obrátkovost 10-ti denní, najdeme tam položky, které mají obrátkovost 100 denní. Touto analýzou můžeme obrátkovost sledovat až na úroveň konkrétní položky.

Systém vyhodnocení obrátkovosti nebo-li analýza obrátkovosti, umožňuje jednak pohled v přehledu na obrátkovost všech skladových karet, nebo obrátkovost vyhodnotit v křížové tabulce. Tam můžeme sledovat obrátkovost vůči skladu, vůči celé firmě, vůči typu zboží, vůči konkrétní položce, tzn. můžeme nechat počítat v křížové tabulce obrátkovost libovolné položky nebo skupiny položek např. seskupeno podle typu výrobce podle jakéhokoliv parametru, který je uveden v přehledu.

Před samotným spuštěním přehledu Obrátkovosti zásob je třeba konfigurovat k jakému dni a za jaké období chcete analýzu zpracovat. Tuto konfiguraci najdete v menu SKLAD -> SKLADOVÉ ANALÝZY -> KONFIGURACE OBRÁTKOVOSTI ZÁSOB, nebo je také dostupná tlačítkem ButonKonfig přímo na přehledové sestavě (po nastavení nebo změně konfigurace musíte přehledovou sestavu zavřít a otevřít znovu, aby došlo k přepočtu podle nově nastavených parametrů.)

Obrátkovost zásob na Přehledu

Položky na přehledu lze filtrovat podle obrátkovosti v intervalu od – do (například položky, které mají obrátku větší než 20 dnů). Tato filtrace se vlastně týká každé skladové karty. V případě, že nebereme do úvahy konkrétní sklad, tak každé karty zboží resp. materiálu. Takto lze zjistit obrátky např. nulové, tedy položky, kde ve sledovaném období nedošlo zjištění jakéhokoliv prodeje.

Mezi třídícími kriterii najdeme možnost řazení podle obrátkovosti (vzestupně i sestupně), nebo řazení podle výše průměrného stavu zásob.

ObratkovostZasob

 

Přehledová sestava Obrátkovosti zásob má 3 základní sloupce.

 

Obrátka- za kolik dnů jsme schopni vyprodat průměrný stav položky. Čím menší číslo, tím rychlejší obrátka. Nula ovšem znamená, že vůbec nedošlo k prodeji !!
Výdej/1 den- finanční hodnota průměrného výdeje za jeden den
Prům. stav- finanční hodnota průměrného stavu položky ve sledovaném období

 

Pod tlačítkem ButonSuma pak pro zvolené položky (například konkrétní sklad) lze vyčíst celkové hodnoty

 

ObratkovostZasob-Suma

 

Počet položek- kolik skladových karet je momentálně nafiltrováno v přehledu
Průměrný stav zásob- finanční hodnota celkového průměrného stav těchto položek (součet průměrných stavů jednotlivých skladových karet)
Hodnota výdeje 1 den- finanční hodnota průměrného výdeje za jeden den (opět se jedná v podstatě o součet hodnot jednotlivých skladových karet)
Obrátkovost- třetí informace, ta podstatná, je kumulovaná obrátkovost ve dnech.
Rychlost obratu zásob- naznačuje, kolikrát za 1 rok (365 dnů) jsme schopni "vyprodat" průměrný stav skladu.

 

Doplňkovou informací je pak Stav zásob počáteční a Stav zásob konečný ve sledovaném období.

V konfiguraci obrátkovosti se definuje datum ke dni a hloubka sledovaného období ve dnech. Je tedy možné obrátkovost zboží sledovat i zpětně v různých obdobích.