Navigation:  Zakázky > Dodací listy >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Tisková sestava dodacího listu
Povinné údaje karty dodacího listu
Konfigurace dodacích listů
Číselník způsobů dodání
Číselník priorit dodacích listů