Navigation:  Zakázky >

Dodací listy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled dodacích listů
Přehled zboží v dodacích listech
Nový dodací list
Karta dodacího listu
Tisk dodacího listu
Tisk přehledů dodacích listů
Tisk přehledů zboží v dodacích listech
Generování vystavené faktury z dodacích listů
Generování záručního listu z dodacích listů
Konfigurace
Křížové tabulky dodacích listů
Křížové tabulky zboží v dodacích listech