Navigation:  Zakázky > Dodací listy >

Přehled dodacích listů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Možnost filtrace

Do přehledu zboží na dodacích listech byla doplněna možnost filtrace na řádky typu tisku 10, 15 - 20 :

do výběrových kritérií přidán příznak s popisem "texty"
bublina: nadpisy(10,15,20) + informativní texty (16-19))
výchozí stav bude neaktivní

texty

Uživatelsky volitelná možnost volby generování výdejky

Pokud existuje dodací list o deseti položkách a já vygeneruji výdejku a provedu ji pouze na 5 položek, systém při generování dalších výdejek zjistí, že již existuje odkaz na výdejku a nabídne dvě řešení přenosu zboží do výdejky a to buď kompletní opis dodacího listu nebo pouze to co je nevydané.