Navigation:  Zakázky > Dodací listy >

Přehled zboží v dodacích listech

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pole FÁZE

Rozšíření pole FÁZE jako combo box (výběr dle číselníku) ve výběrových kritériích v těchto přehledech:

- přehled přijatých objednávek

- přehled vystavených objednávek

- přehled přijatých faktur

- přehled vystavených faktur

- přehled oprav

rozs.faze