Navigation:  Zakázky > Dodací listy >

Nový dodací list

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Dodací list - design 2019

Dodací list - design 2019

 

Dynamické texty

Při automatickém vytvoření dodacího listu na základě PROVED faktury vystavené se přenášejí také dynamické texty. Nově je možné zvolit variantu nepřenášet dynamické texty, a to v konfiguraci fakturace, záložka systémové.

15.7.dyntexty

 

 

 

Generování Dodacího listu z Vystavené faktury.

Provádí se použitím generátoru GeneratorDODL nad kartou Vystavené faktury

V následném dialogovém okně generování Dodacího listu je možno zapnout příznak 'skladovatelné'. (ve výchozím stavu má neutrální stav). Zapnutý příznak zajistí, že do dodacího listu se přenesou pouze takové položky, které na ceníkové kartě mají zapnutý příznak "skladovatelné".

 

note2 Po použití generátoru si pamatuje poslední stav tohoto příznaku.

 

 

GeneratorDLzFV

Možnost přenosu pouze skladovatelných položek