Navigation:  Zakázky > Dodací listy >

Karta dodacího listu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Datum "ODESLÁNO"

Při vygenerování Dodacího listu z Přijaté objednávky se do pole ODESLÁNO doplňuje aktuální datum a zapne se příznak.

 

Karta Dodacího listu - datum předání zákazníkovi.

Karta Dodacího listu - datum předání zákazníkovi.

 

Jestliže chcete s tuto hodnotou například využít pro indikaci skutečného předání zboží zákazníkovi nebo přepravci, můžete využít funkčnosti navázané na provedení dokladu. V konfiguraci dodacích listů (menu ZAKÁZKY -> DODACÍ LISTY -> KONFIGURACE -> KONFIGURACE DODACÍCH LISTŮ ... 'Režim vyplnění datumu "ODESLÁNO"') lze volit mezi dvěma režimy reakce na provedení Dodacího listu.

 

Konfigurační karta Dodacích listů.

Konfigurační karta Dodacích listů.

 

dle aktuálního času počítačepři provedení Dodacího listu se datum změní na právě aktuální (toto nastavení je výchozí). Je tak možné zajistit, aby datum Dodacího listu (následně Vystavené faktury) odpovídalo datu, kdy bylo zboží fyzicky předáno zákazníkovi, dopravci. Při generování Vystavené faktury z Dodacího listu se toto datum použije jako datum DUZP.
datum zadává uživateldatum i při provedení Dodacího listu zůstane nezměněno. Je tedy plně na rozhodnutí uživatele, jaké datum na Dodacím listu bude uvedeno.

 

 

Výpočet a zobrazení hmotnosti dodávky na Dodacím listě

Na kartách dokladů pod řádky položek je tlačítko ButonTechPar. Použitím tlačítka se zobrazí karta "Součty technických parametrů", na které se zobrazí přepočtené hodnoty technických parametrů (podle množství zboží). V samostatném sloupci se stejným způsobem propočítává hodnota pole INTRASTAT VÁHA.

Karta součtů technických parametrů a váhy.

Karta součtů technických parametrů a váhy.

 

Hmotnost na Dodacím listě je načítána z ceníkové karty zboží z technického parametru podle Konfigurace Intrastat.

Při načítání hmotnosti systém současně kontroluje, zda je na dodacím listě použitá základní měrná jednotka, nebo měrná jednotka "alternativní". V případě alternativní měrné jednotky dojde, před zapsáním hmotnosti do příslušného technického parametru na dodacím listě, přepočet hmotnosti koeficientem této alternativní jednotky.

 

Načtení hmotnosti z ceníkové karty zboží se děje při změně Zboží, změně Názvu nebo změně Měrné jednotky na Dodacím listě.

 

 

Informace o váze na sestavě "Standard bez cen a 4 sloupce výr. čísel

Informace o váze na sestavě "Standard bez cen a 4 sloupce výr. čísel

 

 

note2 Hmotnost se zobrazuje na tiskových sestavách dodacích listů "standard - s cenou" a "standard bez cen a 4 sloupce výr. čísel".

 

note2 Hmotnost se zobrazuje pouze v případě, pokud je nenulová.

 

Upozornění na chybějící údaje

Na Dodacích listech a na Příjemkách se podbarví oranžově pole "NÁZEV ZBOŽÍ" jestliže na ceníkové kartě zboží není vyplněna váha pro Intrastat v poli odpovídajícím Konfiguraci Intrastat.

Upozornění na "chybějící" hmotnosti pro INTRASTAT.

Upozornění na "chybějící" hmotnosti pro INTRASTAT.

 

Jestliže existuje korektně nastavena Konfigurace Intrastat znamená to, že se budou generovat Výkazy vyvezeného a dovezeného zboží v rámci Evropské unie. Aby byl výkaz korektní, je třeba, aby na kartách zboží byla vyplněna jednotková hmotnost zboží, která se také ve Výkazu Intrastat uvádí.

 

 

Dočasné vypnutí prefixového vyhledávání

Při doplňování zboží do Dodacího listu pomocí čtečky čárového kódu může nastat problém, že správné zboží není nalezeno. Tento problém může způsobovat zapnutá volba prefixového vyhledávání, která na druhé straně při ručním ovládání, umožňuje pracovat i s rozsáhlými ceníky, které přesahují technické možnosti rozbalovacího pole.

Tlačítko umístěné vedle záložek s položkami dodacího listu umožňuje prefixové vyhledávání dočasně vypnout.

 

Karta Dodacího listu - Prefixové vyhledávání ZAPNUTO.

Karta Dodacího listu - Prefixové vyhledávání ZAPNUTO.

 

Tlačítko je "vidět", pouze když je aktivní prefixové vyhledávání. Volba se aplikuje pro konkrétního uživatele.

Schvalovací proces u dodacích listů

Na kartu dodacího listu byla přidána funkce schvalovacího procesu.

schval_dl

 

Export dodacích listů ve formátu EDI

V případě, že z faktury vystavené byl vygenerován dodací list, tak je možné vyexportovat dodací list ve formátu EDI a to přímo z dokladu faktury vystavené.

EDI_DL