Navigation:  Zakázky > Dodací listy >

Tisk dodacího listu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

"Váha" na tiskovém výstupu

Tisková sestava Dodacího listu "standard - s cenou" je na konci řádků doplněna o pole "Váha". Toto pole zobrazuje jednotkovou váhu zboží vynásobenou množstvím. Pod řádky s položkami pak pole "Váha celkem" zobrazuje celkovou hmotnost zboží na Dodacím listě.

 

Váha na tiskové sestavě "Standard s cenou".

Váha na tiskové sestavě "Standard s cenou".

 

Hodnota váhy se načítá z karty zboží položky a vyhledává se stejně jako například váha pro výkazy Intrastatu. Definice pole je pro obě situace společná, a to - menu Zakázky -> Statistiky -> Konfigurace Intrastat -> Konfigurace Intrastat. Můžete volit mezi jedním z deseti technických parametrů zboží nebo samostatným polem "INTR.VÁHA" na technické ceníkové kartě zboží.