Navigation:  Marketing > Přiležitosti >

Přehled vazeb přiležitostí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Marketing /Příležitosti/

Při práci s přiřazováním jednání  k příležitostem byl vytvořen "třístavový" příznak u jednání takto :

0 = nerozhodnuto ... default

1 = přiřazeno k příležitosti .... automaticky při propojení s příležitostí, pokud zadal uživatel ručně, nabídne se propojení

2 = rozhodnuto, že nebude přiřazeno

Do formuláře Jednání bylo přidáno pole "Příležitost", ve kterém se ručne i automaticky nastavuje příznak jestli je připojena příležitost k jednání. Při vytvoření příležitosti se tento příznak automaticky nastaví na 1, při odpojení příležitosti od jednání se nastaví 0. Ručně je možné nastavit stav 2 v případě, že není připojena příležitost k jednání.  Dle tohoto pole je pak možné filtrovat ve vyjmenovaných formulářích.

mark_prilezitost