Navigation:  Marketing > Přiležitosti >

Přehled přiležitostí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Možnost  filtrace dokumentů, které mají resp. nemají vazbu na příležitost

Tato filtrace řeší očekávaný dotaz uživatele, která nabídka není spojena s příležitostí. Filtrace je dostupná pro:

přehled jednání
přehled úkolů
přehled nabídek
přijatých objednávek

prilezitost_3

 

Filtr

Vedle pole FIRMA je nové zaškrtávátko Filtr, který po opětovném otevření nevyplní dříve uloženou filtraci, ale naplní firmu z dokladu.

4.6.filtr