Navigation:  Marketing >

Přiležitosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled příležitostí
Přehled vazeb příležitostí
Nová příležitost
Tisk příležitosti
Přepočet příležitosti
Křížová tabulka příležitosti