Navigation:  Marketing > Přiležitosti >

Nová příležitost

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Režim života příležitosti:

zavádíme nové pole datum ukončení a nově využíváme příznak platná/neplatná příležitost.

Typy příležitostí dle životního cyklu

Nová, neukončená: ŽIVÁ

platná 
bez data realizace
bez příznaku úspěchu
bez data ukončení

Ukončená - neúspěchem

platná
bez data realizace
bez příznaku úspěchu
s vyplněným datem ukončení dnem kdy uživatel zadal neúspěch !

Ukončená - úspěchem

platná
s vyplněným datem realizace
s příznakem úspěchu
s vyplněným datumem ukončení (datu kdy byl zjištěn úspěch) dnem kdy systém buď odhalil úspěch, nebo kdy jej zadal uživatel (datum realizace nemusí odpovídat datu ukončení příležitosti)

Neplatná 

neplatná příležitost nebude od nové verze považována za neúspěšnou, pouze za nevhodnou a ukončenou!

neplatná
naplněno datum ukončení dnem zneplatnění

 

Co se stane při upgrade

Všechny neplatné příležitosti neúspěšné, získají naplněné pole datum dokončení dle data poslední změny příležitosti a stanou se platnými, dokončenými neúspěšně !

 

 

Datum příští aktivity

 

Příležitosti: nové datum: [datum příští aktivity] (karta, filtry v celém modulu ...)
 
Výpočet data příští aktivity najde nejnižší datum:

hlavní konfigurace (dle dokladů On/Off)
vznik příležitosti
nová příležitost bez plánu: počet dní od vzniku
stará příležitost bez plánu: počet dní od posledního splněného termínu plánovacího dokumentu (archivni proaktivita, datum změny nabídky v nevyhodujícím stavu, dokončení úkolu, datum jednání, plán času v minulosti)
plán času s datem dnes nebo později
termín nesplněného úkolu
termín proaktivity
plán času pokud je datum >= DNES
termín z nabídky (nerealizované), (termín, resp pokud nemá termín pak počet dní od odeslání nabídky ... konfigurace)
termín poptávky přijaté

 

konfig.prilez

Nové pole
- podmíněné formátování na kartě i v přehledu (červeně podbarvené, pokud je datum minulost)
- modrá šipka vedle datumu otevře dokument, který zoodpovídá za příští aktivitu ! (pokud nenajde, oznámím to a otevře dokument nejbližší aktivity tak, jak jsem jej našel)
 
Pole datum příští aktivity sice může zadávat uživatel, ale současně by měl i fungovat výpočet data příští aktivity:

na pozadí při změně úkolu, proaktivity, plánu času, nabídky (je tam taky termín) .... pokud uživatel využil nový režim "automatická aktualizace data příští aktivity"
tlačítkem vedle pole DAT NEXT na kartě proaktivity
hromadným přepočtem (přepočet příležitostí by měla být karta obdobná přepočtu zakázek, nyní se to řeší dotazem, ale už dnes se nabízí k přepočtu tyto údaje:
plánované výnosy
plánované náklady
reálné výnosy
reálné náklady
datum příští aktivity

 

Hromadný přepočet příští aktivity příležitosti má nový příkaz v menu příležitostí.

 

prepocet.akt

Záložka Finance a zařízení

Na záložce Finance a zařazení  v příležitostech jsou příjmy, výdaje, naděje jak pro plán, tak pro realitu. Důležité je i pole zisk, protože ne vždy velký obrat znamená velký zisk.

Tlačítko plus je připraveno pro přepočet jedné příležitosti tzn. hromadný výpočet jen pro platné, individuální přepočet nezávisle na stavu.